Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Rådjursspår i roströd  gruvjord

13.3 Ras, skred och erosion

Ras och skred är snabba massrörelser i jordtäcket eller i berg, som kan orsaka stora skador på mark och byggnader. Det är vanligt med ras och skred i samband med snösmältning, tjällossning och under perioder med stora regnmängder. Klimatförändringarna kan innebära mer regn och längre regnperioder och ökar risken för ras, skred och erosion.

I Borlänge finns områden med risk för skred och erosion vid Dalälvens stränder, se bild 13.7. En översiktlig undersökning av stabilitetsförhållandena längs Dalälvens stränder genomfördes år 1991, och år 2001 utfördes en kompletterande utredning för området mellan Kälarvet och Torsång. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 2013 inventerat bebyggda områden där risker finns. I riskområden för ras, skred och erosion bör geotekniska utredningar göras vid fysisk planering och prövning av lov och tillstånd.

Bild 13.7 Områden med risk för skred och erosion, RUM Dalarna

Bild 13.7 Områden med risk för skred och erosion, RUM Dalarna

Sidan uppdaterad 2019-03-28