Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Cargo tåg.

13.6 Transport av farligt gods

I både Falun och Borlänge transporteras farligt gods genom centrala delar av tätorterna på väg och järnväg. I Borlänge finns dessutom en rangerbangård där farligt gods hanteras. Vid planering av ny bebyggelse eller förändrad markanvändning i lägen som kan vara utsatta för risker från farligt gods ska Länsstyrelsens vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods (Länsstyrelsens PM 2012:11) tillämpas. Vägledningen innebär en arbetsmetod för att analysera risker och bedöma behov av åtgärder främst vid upprättande av nya detaljplaner men kan även tillämpas vid bygglovgivning.

Sidan uppdaterad 2021-06-08