Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som står ute i snön

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

OBSEVERA att från och med höstterminen 2019 behåller vi våra 5-åringar på förskolan Samuelsdal, eftersom 5-årsverksamheten på Gruvriset inte längre finns kvar. Barnen går därför vidare till förskoleklass på Gruvrisskolan (eller någon annan skola om man som vårdnadshavare väljer det) under höstterminen och introduceras under vårterminen.

Ladans personal har överlämningssamtal med förskoleklassens pedagoger under vårterminen. Syftet med dessa samtal är bland annat att lyfta fram hur vi har arbetat samt att skapa de bästa förutsättningarna för att barnen ska känna trygghet och få det stöd och uppmuntran de behöver i sin nya miljö.

Sidan uppdaterad 2020-03-10