Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Skoltrapp och barn som går upp och ner för den.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

  • Våra (blivande) 5-åringar börjar 5-årsverksamheten på Gruvriset (skolans område) till hösten.
  • Ladans personal har överinskolningssamtal med 5-årsverksamhetens pedagoger i maj varje år. Syftet med dessa samtal är bland annat att lyfta fram hur vi har arbetat samt om det är något de behöver veta vad gäller de nya barnen för att de ska känna trygghet och få det stöd och uppmuntran de behöver i sin nya miljö.
  • Till hösten har pedagogerna på Ladan ett återkopplingssamtal med 5-års pedagoger där vi diskuterar hur vi upplever att sammarbetet har fungerat under våren, i syfte att kunna utveckla och förbättra för barnen.
Sidan uppdaterad 2018-06-01