Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Två barn som står ute i snön

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

  • Våra (blivande) 5-åringar börjar 5-årsverksamheten på Gruvriset (mitt emot Gruvrisskolan) under höstterminen. Under vårterminen går därför de blivande 5-åringarna på inskolning till 5-årsverksamheten med några av Ladans pedagoger. Syftet är att barnen ska bli bekanta med de nya kompisarna, pedagogerna, miljön och material och så vidare. Barnen bjuds in till fyra inskolningstillfällen (onsdagar) under maj månad. De är vid dessa tillfällen ute två gånger och inne i förskolans lokaler vid två tillfällen. Barnen brukar också få ta matsäck (på utedagarna) vilket är otroligt uppskattat och något barnen brukar se fram emot!
  • 5-årsverksamheten skickar ut vidare information gällande verksamheten.
  • Ladans personal har överinskolningssamtal med 5-årsverksamhetens pedagoger i maj varje år. Syftet med dessa samtal är bland annat att lyfta fram hur vi har arbetat samt om det är något de behöver veta vad gäller de nya barnen för att de ska känna trygghet och få det stöd och uppmuntran de behöver i sin nya miljö.
  • Till hösten har pedagogerna på Ladan ett uppföljningssamtal med 5-årsverksamhetens pedagoger där vi diskuterar hur vi upplever att samarbetet har fungerat under våren i syfte att kunna utveckla och förbättra överinskolningen för barnen.
Sidan uppdaterad 2019-03-01