Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som lipar

Tider och rutiner

Förskolans öppettider

Kommunens förskolor är öppna utifrån barnens vistelsetid från klockan 06.00 till klockan 18.30. Detta gäller alla förskolor förutom på den dygnet-runt-öppna förskolan Ugglevägen.

Vistelsetiden för barnet läggs in i E-tjänst för förskolan (se under E-tjänst för förskolan) och utgår från vårdnadshavarens arbets-, studie- och resetid.

En dag på förskolan Samuelsdal

  • Klockan 06:15 Förskolan öppnar (vid behov öppnar vi 06:00)
  • Klockan 08:00 Frukost
  • Klockan 09:00 Ute- eller inneverksamhet
  • Klockan 11:00 Lunch för Loftet (efter lunchen sovvila för de yngsta barnen)
  • Klockan 11:30 Lunch för Ladan (efter lunchen har vi bandvila/valstund)
  • Klockan14:15 Mellanmål (vi har flera sittningar för att skapa en lugnare miljö för barnen)
  • Klockan 17:15 Förskolan stänger (vid behov stänger vi 18:30).
  • På förskolan Samuelsdal arbetar vi gruppvis tisdagar-torsdagar. På måndagar och fredagar hjälper pedagogerna att ta hand om respektive avdelnings barn då vi har planering på förmiddagen (09:15-10:30).
  • Vi har i nuläget öppet mellan klockan 06:15 till 17:15 (vid behov har vi öppet mellan 06:00-18:30). Öppettiderna styrs av barnens vistelsetider, (föräldrarnas arbetstider/studietider) varför det är av yttersta vikt att vårdnadshavare som behöver omsorgsbehov tidigare än vad som framgår i barnets grundschema meddelar oss pedagoger så vi har möjlighet att ändra i vårt befintliga schema.
  • Vänligen respektera våra öppettider och även de tider som gäller för frukost. Vi har förståelse för att det kan strula till sig på morgonen, men vi har svårt att ta emot barnen som kommer mitt i frukosten (detta stör även de andra barnen som redan sitter ner och äter).
Barn som drar i vuxen och skrattar.
Sidan uppdaterad 2019-08-15