Startsida

Välkommen till Kommunal vuxenutbildning

Vi jobbar med ett stort hjärta för våra elever. Med elevens bästa i fokus skapar vi möjligheter för dig att lära nytt och komma vidare i livet.

Här studerar du under flexibla former inom flera ämnen på grundläggande vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Behövs extra stöd genom kurser finns det hjälp att få av våra specialpedagoger. Varmt välkommen att ansöka till oss! 

Ingen undervisning på plats i klassrum enligt regeringens rekommendation.

För närvarande bedrivs undervisning på distans enligt regeringens rekommendation.


Tre personer skrattar och två av dem håller armen om varandra.

Kurser du kan läsa på grundläggande nivå

Grundläggande kurser:

Förberedande och orienteringskurser:

Matematik 600 poäng

Matematik, inför grundläggande 200 poäng

Engelska 600 poäng

Matematik, inför gymnasiet 50 poäng

Svenska 700 poäng


Svenska som andraspråk 700 poäng


Samhällskunskap 150 poäng


 

Särskild utbildning för vuxna

Vi har även Lärlingsutbildning! Kontakta oss eller vägledningscentrum för att få veta mer.

Kurser på särskild utbildning för vuxna

Grundsärskolenivå

Gymnasiesärskolenivå

Biologi

Bild

Bild

Hem och konsumentkunskap

Engelska

Historia

Geografi

Matematik

Hem och konsumentkunskap

Svenska

Historia


Kemi


Matematik


Religionskunskap


Samhällskunskap


Svenska/svenska som andraspråk


Språk och kommunikation


Teknik