Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ersättningsnivåer

Ersättningsnivåer justeras årligen vid årsskiftet. Prismodellen baseras på Arbetslivs- och socialförvaltningens (ASF) erfarenhet, data från avbrottsstatistik, förutsättningar för kvalitet och genomförande och riktade statsbidrag.

Prismodell

Prismodellen är värdebaserad och knuten till elevens kunskapsinhämtning och utbildningsanordnarens energi att stödja eleven. Incitament för det är en grundersättning och en resultatersättning som utbetalas i steg.

65/35-procent modellen

För gymnasial vuxenutbildning kommer ersättningen vara poängbaserad i en 65/35-procent modell. 65 procent betalas ut månadsvis och 35 procent betalas ut efter att betyg satts och signerade betygskataloger inkommit i tid.

Övriga modeller

  • För orienteringskurser betalas ersättning per genomförd poäng.
  • För delkurser inom svenska som andraspråk betalas ersättning ut efter betygssättning i varje delkurs.
  • Svenska för invandrare kommer att ha ett fast pris som är resultatbaserat och beroende av den enskildes utbildningsbakgrund från hemlandet. Att utveckla språk och på ett flexibelt sätt delta i andra aktiviteter är betydelsefullt för målgruppen. Ersättningen betalas ut i intervall.
Sidan uppdaterad 2024-02-22