Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ansökan för auktorisation

För att ansöka om att bli auktoriserad utbildningsanordnare fyller du i och skickar in ansökan via webbformuläret.

Det är ett flertal bilagor som ska bifogas ansökan. Ha dessa redo när du börjar fylla i Ansökan om att bli auktoriserad utbildningsanordnare Länk till annan webbplats.

Uppgifter till ansökan

I listan nedan ser du vilka uppgifter som ska fyllas i och vilka bilagor som ska bifogas.

Efterfrågade uppgifter i ansökan

 • Namn på anordnaren (som registrerat hos Bolagsverket).
 • Organisationsnummer.
 • Verksamhetschefens namn.
 • Verksamhetschefens personnummer.
 • Telefon till verksamhetschef.
 • E-post till verksamhetschef.

Efterfrågade bilagor i ansökan

 • F-skattsedel.
 • Registreringsbevis Bolagsverket.
 • Utdrag från Upplysningscentralen (UC).
 • Av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten besvarad blankett ”Begäran om upplysning vid upphandling SKV 4820” högst tre månade gammal.
 • Utbildningsbevis som visar att det finns en person med godkänd rektorsbehörighet i organisationen.
 • Betygsrätt från Skolinspektionen, alternativt att anordnaren har ansökt till Skolinspektionen om betygsrätt.

Betyg och referenser

 • Betygsdokument som visar verksamhetschefens högsta akademiska examen.
 • Sökande anordnare ska redovisa minst två referenser inom de tre senaste åren. Referenserna kan avse verksamhetschefen som fysisk person eller som juridisk person.
Sidan uppdaterad 2023-12-13