Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vanliga frågor

Ansökan

 • Hur ansöker jag till Vuxenutbildningen?

  Skapa ett konto och logga in på Vuxenutbildningens ansökningssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. På ditt elevkonto kan du ansöka till utbildningar, ladda upp bilagor samt svara på nödvändiga frågor i din ansökan.På startsidan på ansökningssidan kan du bläddra ner till "Information" och där se en guide för hur du gör din ansökan.Har du skyddade personuppgifter, ta kontakt med Kontaktcenter för att göra din ansökan.
 • Kan jag få hjälp med att ansöka till Vuxenutbildningen?

  Om du inte kan göra din ansökan själv utan behöver hjälp ska du kontakta Falu Kommuns kontaktcenter. Kontaktcenter kan guida dig via telefon eller så kan du besöka dem på Slaggatan 3D, där det finns datorer att låna. Besök gärna Kontaktcenter före kl 11.00 när de har färre besökare.
 • Jag har ansökt till en utbildning men vill tacka nej till min plats, hur gör jag?

  Du ska lämna återbud till utbildningen innan kursstarten. Fram tills att skolan registrerat dig på utbildningen kan du lämna återbud genom att:
  • Logga in på ditt elevkonto
  • Gå till dina ansökningar
  • Klicka på Återbud
  Har skolan redan registrerat dig på kursen kan du inte se knappen för återbud. Då ska du: Om du inte börjar utbildningen vid kursstart och inte har lämnat återbud eller meddelat skolan avbryter skolan dig från utbildningen och du får karens vid kommande ansökningar.
 • Jag saknar betyg att bifoga i min ansökan, hur gör jag?

  Hur du ska göra beror på varför du saknar betyg. Du behöver alltid bifoga de betyg du har som:
  1. visar att du är behörig till utbildningen, samt
  2. visar din högst uppnådda utbildningsnivå.
  Har du tappat bort ditt betygsdokument?
  Det går nästan alltid att beställa nya betygsdokument från svensk grundskola och gymnasieskola. Du behöver beställa dessa dokument. Skärmbild från antagning.se är inte ett betygsdokument och kan inte användas i din ansökan.
  Har du gått på en kommunal skola i Falu kommun, eller en fristående gymnasieskola efter 2012, beställer du dina betygsdokument här från kommunarkivet (länk).Har du studerat i en annan kommun behöver du kolla med dem eller den fristående skolan hur du beställer dina betyg.Att beställa nya betyg kan ta någon vecka och därför är det viktigt att du gör det så snabbt som möjligt för att din ansökan inte ska riskera att avslås.Du har inte gått klart grundskolan/gymnasiet
  Har du inte godkända betyg i de kurser som krävs som förkunskapskrav till utbildningen du sökt behöver du först studera upp den kursen och bli behörig.
  Om utbildningen du sökt till exempel kräver godkänt betyg i grundläggande matematik och du inte har ett godkänt betyg i grundskolans eller gymnasieskolans matematik behöver du först studera grundläggande matematik.Om du saknar betyg men bedömer att du idag genom olika erfarenheter fått bättre kunskaper i svenska, matematik eller engelska kan du som är folkbokförd i Falu kommun göra ett nivåtest. Nivåtestet testar dina nuvarande kunskaper och sen får du en bedömning på vilken startnivå du ligger på idag. Efter testet vet du om du behöver studera för att bli behörig eller så kan testet användas i din ansökan för att visa att du redan har motsvarande kunskaper och därför är behörig.
  För att se om ett nivåtest kan vara aktuellt att boka kontakta oss så får vi boka in dig.
  Betyg från utlandet
  Har du utländska betyg är det bra om du laddar upp dem, men de behöver vara översatta till svenska eller engelska av en auktoriserad översättare för att vi ska kunna titta på dem. Det bästa är om du redan har en bedömning av UHR, universitets- och högskolerådet, på vad din utbildning motsvarar i Sverige. Framförallt dina gymnasiebetyg är viktiga att få bedömda av UHR. Här kan du ansöka om ett utlåtande från UHR (LÄNK) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  Har du betyg från ett annat nordiskt land bedöms dessa som motsvarande till svensk grund- eller gymnasieskola. Har du betyg i ditt modersmål (till exempel norska eller danska) bedöms du ha motsvarande nivå i svenska enligt nordiska överenskommelser.Går det inte att få tag i dina betygsdokument från utlandet kan vi tyvärr inte göra någon bedömning av dem i din ansökan. Det är viktigt att du testar och ser om det är möjligt att beställa eller få tag i betygsdokumenten.
  Utan betygsdokumenten måste vi göra samma bedömning som om du inte gått klart grundskolan/gymnasiet. I dessa situationer kan nivåtest vara lämpligt, läs mer om detta under "Du har inte gått klart grundskolan/gymnasiet".

  Betyg du fått på Vuxenutbildningen i Falun kan vi redan se i ansökningssystemet och behöver inte bifogas.
 • Hur laddar jag upp nya dokument i min ansökan?

  Du laddar själv upp nya dokument i din ansökan på ansökningssidan (LÄNK) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • Logga in
  • Gå till Mina sidor
  • Gå till Uppladdade dokument
  • Ladda upp ditt dokument
   När du laddar upp ett foto eller inskannad kopia rekommenderar vi filformaten JPG och PDF.
  Du ska INTE skicka in dina dokument med mejl eller post.
  Tänk på att om du fotar dina dokument behöver bilden vara tydlig och hela dokumenten måste synas.

 • Hur ansöker jag till komvuxarbete/gymnasiearbete?

  På Vuxenutbildningen kan du läsa kursen komvuxarbete, kallas gymnasiearbete på gymnasiet, för att ta ett examensbevis.Du kan inte ansöka till kursen själv genom ansökningssidan.
  En ansökan kan bara läggas in manuellt av studie- och yrkesvägledare. Komvuxarbete är ofta den sista kursen du läser innan examen och därför måste en studie- och yrkesvägledare titta igenom din studieplan för att se vad du har kvar för examen.
  För att ansöka, mejla oss.
  Du behöver ha ett användarkonto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och laddat upp dina tidigare betyg där för att vi ska kunna lägga in kursen.
  Vi har komvuxarbete inom många av gymnasieskolans program, men inte inom alla yrkesprogram och inriktingar.Du kan studera kursen på 50% studietakt (10 veckor) eller 25% studietakt (20 veckor).
 • Vem kan studera hos Vuxenutbildningen?

  Alla kan göra en ansökan till Vuxenutbildningen men det finns regler för vem som får bli antagen.Fristående kurser
  Kurser på grundläggande nivå (grundskola) har du rätt att läsa om du inte är klar med grundskolan.
  Kurser på gymnasienivå har du rätt att läsa om
  • du är inte klar med gymnasiet och behöver kursen för att ta examen
  • du behöver kursen för behörighet till högskola eller yrkeshögskola. Du har rätt att studera upp behörighet till den utbildning du har som mål, ej flera mål samtidigt.
  Du som är klar med gymnasiet men vill studera kurser av annan anledning än för behörighet kan kolla hos studieförbund, folkhögskola, högskola/yrkeshögskola, Nyföretagarcentrum eller andra verksamheter.Du kan inte läsa om en kurs du redan fått godkänt betyg i. För att försöka höja ditt betyg kan du göra en prövning.Yrkesutbildning
  Yrkesutbildningar på gymnasienivå är ingen rättighet utan något som Vuxenutbildningen erbjuder för att ge dig möjlighet att få jobb eller byta yrke. När Vuxenutbildningen behöver göra ett urval, välja vilka sökande som ska bli antagna, ska Vuxenutbildningen följa förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. I kapitel 3, paragraf 7 har riksdagen skrivit den ordning Vuxenutbildningen ska anta elever. De som har störst behov och kortast tidigare utbildning prioriteras.
  SFI
  För att läsa SFI ska du vara folkbokförd i Falu Kommun och sakna kunskaper i det svenska språket. Det finns vissa regler och undantag för EU-medborgare, läs mer under Svenska för invandrare- SFI.
  Åldersgräns
  För att studera på Vuxenutbildningen ska du vara vuxen.
  Har du gått klart gymnasiet och gått ut med ett examensbevis eller studiebevis kan du studera hos Vuxenutbildningen.
  Har du inte gått klart gymnasiet får du börja studera hos Vuxenutbildningen tidigast juli det år du fyller 20 år.På SFI är den nedre åldersgränsen 16 år. Är du under 20 år rekommenderar vi dig att i första hand vända dig till gymnasieskolans introduktionsprogram.

Studera utanför din hemkommun

 • Jag vill ansöka till vuxenutbildning i en annan kommun än Falun, hur gör jag?

  • Du ansöker hos den kommun som har utbildningen
  • Du skriver ut din ansökan
  • Du skickar in ansökan till Falu kommun tillsammans med:
   • Personligt brev med motivering varför du söker utbildningen
   • Kopia på dina betyg
   • Lista på vilka kurser du sökt eller ingår i utbildningen. (Om det inte står i din ansökan)
  Skicka alla papper med post till:
  Falu Kommun
  Vägledningscentrum
  791 83 Falun
  Du behöver skicka alla dokument i god tid innan sista ansökningsdag för utbildningen.
 • Jag bor inte i Falu kommun men vill ansöka till Vuxenutbildningen i Falun, hur gör jag?

  Din hemkommun måste ta beslut om de beviljar att betala för utbildningen.
  • Du ansöker på vår ansökningssida
  • Du skriver ut din ansökan
  • Du lämnar in ansökan till din hemkommun
   • Din hemkommun kan behöva andra dokument som betyg, personligt brev med mera. Fråga din hemkommun vilka regler de har.
  • Din hemkommun skickar sitt beslut till oss. Beslutet behöver komma till oss senast en vecka efter att ansökan har stängt.
  Om vi inte får något beslut från din hemkommun eller om beslutet kommer för sent, kan du inte antas till utbildningen.

Betyg

 • Hur beställer jag mina betyg?

  Betyg på enskilda kurser och yrkesutbildningar du har läst hos Vuxenutbildningen beställer du själv från ditt användarkonto. Betygen skickas via brev till din folkbokföringsadress efter att rektor skrivit under.Har du skyddade personuppgifter, ta kontakt med Kontaktcenter.Efter en avslutad kurs skickar din skolan in betyget till Vuxenutbildningen Falu kommun. Vuxenutbildningen skickar betyg på kurser du studerat hos oss till UHR:s betygsdatabas.Om du tidigare fått ett examensbevis eller slutbetyg från Vuxenutbildningen och vill beställa en ny kopia gör du det hos Kommunarkivet. Du beställer en kopia här (länk).
  Vuxenutbildningen kan inte utfärda din examen igen.
  Äldre arkiverade betyg
  Äldre betyg som du inte hittar på ditt användarkonto finns hos Kommunarkivet. Du beställer dessa här (länk).

 • Kan jag läsa upp mitt betyg i en godkänd kurs?

  Nej, du kan inte läsa kursen igen, men du har möjlighet att göra en prövning i kursen. Läs mer om prövning.
 • Jag har sifferbetyg i mina gamla betyg, är jag behörig?

  Du som har ett avgångsbetyg eller slutbetyg med sifferbetyg kan vara behörig till våra utbildningar.
  Söker du en utbildning med förkunskapskrav kollar vi om du har ett godkänt betyg i det ämnet. Till exempel, söker du en utbildning med förkunskapskravet grundläggande matematik kommer vi titta på dina grundskolebetyg och gymnasiebetyg för att se om du är godkänd i matematik på lägst grundskolenivå.
  Betyg 1 och 2 räknar vi inte som ett godkänt betyg, du är inte behörig till våra utbildningar. Du kan ansöka om att läsa kursen eller anmäla dig för att göra nivåtest. Nivåtestet visar vilken kurs eller delkurs du ska starta dina studier på.Nivåtest kan bokas av studie- och yrkesvägledare. Ta kontakt med Kontaktcenter om du tror att du behöver göra ett nivåtest.Betyg 3, 4 och 5 räknas som godkända betyg, du är behörig.
 • Examensbevis/Slutbetyg. Jag är klar med mina kurser, hur får jag min examen?

  Du behöver kontakta Väglednignscentrum och beställa din examen. På Vuxenutbildningen får du inte din examen automatiskt efter sista kurs, du måste meddela oss.Kontakta oss gärna i slutet av din sista kurs, då kan vi förbereda din examen så den utfärdas så snart du får ditt sista betyg.Du kan ringa eller mejla Kontaktcenter på 023-830 00, kontaktcenter@falun.seLäs mer om examensbevis och slutbetyg här.Har du tappat bort det examensbevis/slutbetyg du fått?
  Vuxenutbildningen kan inte utfärda ett nytt examensbevis/slutbetyg men du kan beställa en kopia från Kommunarkivet. Du beställer det här (länk).

Under dina studier

 • Kostar det något att studera på Vuxenutbildningen?

  Du behöver inte betala för undervisningen. Undervisningen bekostas av skattemedel. Du betalar själv för kurslitteratur och material om det krävs. Studerar du en yrkesutbildning kan du behöva betala för arbetskläder, material, läkarintyg eller körkortstillstånd.Vi rekommenderar dig att ha en egen dator att använda till studier.
 • I vilka kurser ingår nationellt prov? Måste jag göra det provet?

  Nationellt prov är obligatoriskt, du måste göra provet. Nationellt prov ingår i kurserna:
  • SFI kurs B, C, D
  • Engelska 5 och 6.
  • Matematik 1-4.
  • Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3.

 • Kurser jag läst innan 2012 har bytt namn eller finns inte längre, vad innebär det?

  Kurser, betyg och regler har förändrats flera gånger de senaste 40 åren. Om du behöver hjälp med att se hur detta påverkar dig kontakta studie- och yrkesvägledare.
 • Vad krävs för att studera på distans?

  Du ska ha tillgång till dator med internetuppkoppling när du studerar på distans. Webbkamera krävs vid muntliga examinationer för att läraren ska se att du inte fuskar. Du ska ha god studiedisciplin och följa din studietakt eftersom du själv planerar din tid.
 • Vilka studieformer finns?

  • Lärarledda lektioner i klassrum, dagtid. Du förväntas studera hemma mellan lektionerna.
  • Lärlingsutbildning, Yrkesutbildning där 70 procent av tiden är ute på en arbetsplats.
  • Distansstudier, ingen handledning på plats.
  • Validering
  • Prövning

 • Kan jag få bidrag eller studielån när jag studerar på Vuxenutbildningen?

  Du kan få studiemedel från CSN för:
  • vuxenutbildning på grundläggande nivå
  • vuxenutbildning på gymnasienivå
  • validering inom grundläggande eller gymnasienivå

  Du kan söka bidrag från SPSM för:
  • anpassad utbildning, för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

  Du kan inte söka studiemedel för:
  • svenska för invandrare (SFI)
  • prövning i en kurs
  Läs mer under Studieekonomi

Individuell studieplan och intyg

 • Hur kan jag se och skriva ut min individuella studieplan?

  Om du har gjort en studieplanering med studie- och yrkesvägledare hittar du den under Mina sidor> Uppladdade dokument.
  Har du skyddade personuppgifter, prata med din skola eller ta kontakt med Kontaktcenter.
 • Jag behöver ett intyg att ge till Arbetsförmedlingen, A-kassan, mitt barns förskola med flera. Hur gör jag?

  Du ska skriva ut din individuella studieplan enligt stegen ovan för "Hur kan jag se och skriva ut min individuella studieplan?". Vuxenutbildningen skriver inte några intyg utan du ska själv skriva ut eller ladda ner din individuella studieplan.Om du behöver lämna in en kopia av schema ska du vända dig till din skola.
 • Jag behöver planera vilka kurser jag ska läsa för att läsa klart min gymnasieutbildning eller bli behörig till högskola. Kan jag få hjälp?

  • Studie- och yrkesvägledarna på Väglednignscentrum finns för att stötta dig i din studieplanering. Boka tid med studie- och yrkesvägledare och ta med dina tidigare betyg så tittar vi på dina möjligheter och gör en studieplanering.

 • Jag behöver en individuell studieplan för att skicka till Migrationsverket utifrån nya gymnasielagen eller till Försäkringskassan för förlängd skolgång. Hur gör jag?

  Kontakta studie- och yrkesvägledare som kan titta på din individuella studieplan.

Prövning och validering

 • Vad är en prövning och hur anmäler jag mig?

  En prövning betyder att du redovisar dina kunskaper i en hel kurs utan undervisning eller lärarhjälp. Efter en prövning kan du få betyget A-F i kursen.I Falun har vi fyra tillfällen per år då du kan göra en prövning. Du anmäler dig genom att fylla i och skicka in anmälningsblanketten. Läs mer om prövning och anmälan här.
 • Vad är validering och hur går det till?

  Vid en validering får du visa vad du kan och får dina kunskaper och erfarenheter inom ett område värderade, erkända och dokumenterade. En validering kan leda fram till ett intyg på din kunskap inom ett eller flera områden. Läs mer om validering här.

Regler och ansvar

 • Vilka lagar följer Vuxenutbildningen vid antagning?

  Vuxenutbildningen måste följa Skollagen (2010:800) och Förordning (2011:1108) vid antagning. Om det är fler som ansöker än vad det finns platser gör Vuxenutbildningen ett urval där sökande med störst behov av utbildning och kort tidigare utbildning ska prioriteras.
 • Vad händer om jag avbryter min utbildning?

  Avbrott som inte ger karens
  Om du själv beslutar att avbryta din utbildning behöver du kontakta din skola direkt. När du meddelat skolan att du slutar kommer de att registrera till CSN och Vuxenutbildningen att du valt att sluta. Du får ingen karens så länge som du direkt meddelar skolan att du slutar.
  Avbrott som ger karens
  Din skola kan avbryta din utbildning av olika orsaker.
  Vanligaste orsaken till avbrott är att du inte varit tillräckligt aktiv i dina studier och riskerar att inte uppnå godkänt betyg. Skolan avbryter dina studier om du inte varit aktiv på 3 veckor.Avbrott kan även bero på att du saknar förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
  I dessa fall blir det en karenstid innan du på nytt får påbörja utbildning.
   
 • Vad betyder karens?

  Vissa avbrottsorsaker leder till karens. Det innebär att du inte kan bli antagen till kurs eller en yrkesutbildning förrän efter en viss tid.
  Karenstid för fristående kurser är 6 månader.
  Karenstid för yrkesutbildningar är 12 månader.
  Du kan får karens:
  - om du uteblir vid kursstart, utan att meddelat dig till skolan.
  - om du fått betyg F, - (streck) och/eller avbrottas för inaktivitet två gånger.
  - Karens kan också beslutas av rektor om du inte kan tillgodogöra dig utbildningen.
  För att du ska kunna bli antagen igen efter karenstiden behöver dina förutsättningar att klara utbildningen ha förbättrats.
 • Hur behandlas mina personuppgifter?

  Vuxenutbildningen följer Falu kommuns rutiner. Läs mer om Falu kommuns policy för GDPR, behandling av personuppgifter.
 • Är jag försäkrad under min studietid?

  Ja, alla våra elever omfattas av försäkring Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under studier via Falu kommun.
 • Vilket ansvar har jag som elev under mina studier?

  Du som elev har ett stort ansvar för dina studier. Du behöver ge dig själv tiden och förutsättningarna att klara av dina studier.Som elev förväntas du:
  • Följa din kursplan och alla inlämningsdatum.
  • Studera självständigt under icke schemalagd undervisningstid.
  • Hålla kontakten med din lärare.
  • Meddela din lärare i förväg om du kommer att vara frånvarande.
  • Kontakta din lärare i god tid innan kursslut om du behöver en förlängning.
  • Boka in tid för nationellt prov och muntlig examination.
  • Anmäla sjukfrånvaro till CSN och Försäkringskassan, om du får studiemedel.
  Om du är inaktiv i tre veckor kommer skolan att avbryta dina studier (förordning 2011:1108 7 kap 1§)
Sidan uppdaterad 2023-12-13