Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Regler, ansvar och kostnader

Ditt ansvar som elev

Som elev har du själv ett stort ansvar för dina studier. Du behöver ge dig själv tiden och förutsättningarna att klara av dina studier.

Som elev förväntas du:

  • Följa din studieplan och alla inlämningsdatum.
  • Göra en studieplan med studie- och yrkesvägledare om dina studier ska leda till gymnsieexamen/slutbetyg. Utan studieplan kan din ansökan riskera att avslås
  • Studera självständigt under icke schemalagd undervisningstid.
  • Hålla kontakten med din lärare.
  • Kontakta din lärare i förväg om du kommer att vara frånvarande.
  • Kontakta din lärare i god tid innan kursslut om du behöver en förlängning.
  • Anmäla sjukfrånvaro till CSN och Försäkringskassan, om du får studiemedel.

Om du är inaktiv i tre veckor kommer skolan att avbryta dina studier.

Kostnader

Undervisningen på Vuxenutbildningen är kostnadsfri för dig som elev. Du kan själv behöva betala för böcker, studiematerial eller skyddskläder som dina studier kräver. En del av kurslitteraturen kan finnas i skolans läroplattform, ibland kan det också vara möjligt att låna böcker på biblioteket. Vissa yrkesutbildningar kräver att du själv bekostar läkarintyg och körkortstillstånd. Läs mer om detta under respektive utbildning på ansökningssidan.

Avbrott och karenstid

Vissa avbrottsorsaker leder till karens. Det innebär att du inte kan bli antagen till kurs eller en yrkesutbildning förrän efter en viss tid.

Karenstid för fristående kurser är 6 månader.
Karenstid för yrkesutbildningar är 12 månader.

Du kan får karens:

  • om du uteblir vid kursstart, utan att meddelat dig till skolan.
  • om du fått betyg F, - (streck) och/eller avbrottas för inaktivitet två gånger.
  • om rektor beslutar att dina studier ska avbrytas för att du saknar förutsättningar att klara utbildningen.

För att du ska kunna bli antagen igen efter karenstiden behöver dina förutsättningar att klara utbildningen ha förbättrats.

Läsa om kurser flera gånger

Om du har läst en kurs utan godkänt resultat 2 gånger kommer du inte att bli antgen igen direkt efter eftersom du har karens i 6 månader.

Du har möjligt att göra en kostnadsfri prövning inom 6 månader, hos samma utbildningsanordnare, om du fått betyget F eller IG i en kurs.

Försäkring

Alla elever hos Vuxenutbildningen i Falun täcks av Falu kommuns försäkring under studierna.

Sidan uppdaterad 2024-04-19