Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som står med ryggen mot kameran

Synpunkter och klagomål på utbildningen

Det är viktigt för oss att få reda på vad du tycker om den gymnasial vuxenutbildningens verksamhet, så att vi får en chans att göra saker bättre eller rätta till fel och brister. Det kan vara positiva synpunkter, klagomål om något du är missnöjd med, en idé eller något du tycker borde fungera bättre.

  • Ett klagomål är en anmälan om att medborgaren är missnöjd med verksamheten eller bemötandet.
  • En synpunkt kan vara beröm, frågor eller förslag.
    Enligt 4 kap. 6 §, 8 § skollagen (2010:800) ska det finnas rutiner för att ta emot klagomål. Klagomål ska utredas så fort som möjligt.

Så här gör du

Prata med din utbildningsanordnare först

Om du inte är nöjd med det stöd du får, har svårigheter eller har synpunkter på undervisningen är den snabbaste vägen till lösning att ta upp detta med din lärare och/eller ansvarig utförare av utbildningen.

Kontakta rektor

Om du inte får den hjälp eller det stöd du behöver av utbildningsanordnaren, vill vi att du kontaktar rektorn. Det är också rektor som beslutar om olika åtgärder.

Kontaktvägar

Du kan framföra dina synpunkter och klagomål på olika sätt genom att kontakta rektor på telefon eller genom att skriva till oss (helst på blanketten för synpunkter och klagomål Pdf, 54.3 kB, öppnas i nytt fönster.).

Synpunkter och klagomål till rektorn

Elisabeth Lundgren
Kontaktcenter telefon: 023-830 00
E-post: elisabeth.lundgren@falun.se
Postadress: Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK, Falu Kommun, 791 83 Falun

Vad händer sedan?

Du kan lämna synpunkter anonymt. Vill du ha en personlig återkoppling hur dina klagomål eller synpunkter följs upp behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Hantering av inkommen handling

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär att all skriftlig kontakt med Falu kommun registreras som allmän handling.

Sidan uppdaterad 2021-06-02