Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Blå himmel.

2.1 Ett delat ansvar

FN:s klimatpanel konstaterar i september 2013: ”Uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig och många av de observerade förändringarna sedan 1950‐talet har inte förekommit under de senaste tiotals‐ till tusentals åren. Atmosfären och världshaven har blivit varmare, mängden snö och is har minskat, havsnivåerna har stigit och halten av växthusgaser har ökat. (…) Det är ytterst sannolikt att mänsklig påverkan är den främsta orsaken till den observerade uppvärmningen sedan mitten av 1900‐talet.

Ökningen av den globala medeltemperaturen kommer sannolikt att överstiga 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer för samtliga klimatscenarier (RCP) med undantag för RCP2,6. Den kommer sannolikt att överstiga 2°C för RCP6,0 och RCP8,5, och mer sannolikt än inte, överstiga 2°C för RCP4,5. Samtliga RCP‐ scenarier utom RCP2,6 visar på fortsatt uppvärmning bortom år 2100. Den globala uppvärmningen kommer att fortsatt uppvisa variationer mellan år och årtionden och kommer inte att vara lika i alla regioner.”

Förändringar i klimatet med temperaturhöjning till följd av utsläpp av växthusgaser är ett faktum. Sannolikheten att temperaturhöjningarna under 2100-talet kommer att nå + 4 oC är stor, vilket innebär att risken för omfattande miljökatastrofer ökar mångfalt.

Utmaningen för världens ledare är mycket stor att med kraft sätta in åtgärder som motverkar detta scenario för att åtminstone lyckas stanna upp jordens uppvärmning vid 2 grader, vars konsekvenser anses kritiska, men hanterbara. Lokala ledare kan hjälpa till med stödjande lokala åtgärder, medan de avgörande besluten fattas på nationell och internationell nivå.

Som enskild kommuninvånare kan man hjälpa till från ”andra hållet” genom att ändra sitt beteende. Men för det behövs stöd från samhället och kommunen genom att tillhandahålla kunskap och skapa fysiska och praktiska förutsättningar för att lättare kunna göra rätt. En Sifoundersökning (sep 2013) visar att fyra av fem svenskar ser klimatförändringarna som ett allvarligt hot mot mänskligheten. Den här starka oron måste tas på ett betydligt större allvar än hittills. För att kommuninvånaren ska kunna delta i denna omställning frivilligt och med insikt behöver det finnas en känsla av delaktighet i förändringen och tillit till beslutsfattarna.

Det behövs ny, väl fördelad kunskap (folkbildning) och det måste finnas en öppenhet i beslutsfattandet för att skapa insikt och förståelse för åtgärder. Rättvisa och solidaritet är andra viktiga värden att bevaka. Alla måste samverka, det var och en gör spelar roll. Den sociala hållbarheten i samhället är viktig när vi ska skapa synvändor och ändra beteenden.

I FalunBorlänge innebär det att vi är aktiva i omställningen till ett hållbart samhälle och vågar gå före.

Sidan uppdaterad 2021-06-07