Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En glad flicka som tittar in i kameran

2.3 Vision för Sverige 2025

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram ”Vision för Sverige 2025”, som presenterades i december 2012. Den visar hur Sverige bör ha utvecklats till år 2025 för att nå målen för ett hållbart samhälle till år 2050. Visionen utgår från de hundra nationella mål som rör fysisk samhällsplanering, och fyra megatrender; ett ändrat klimat, en globaliserad värld, en urbaniserad värld och en digitaliserad värld.

Visionen är en illustrativ sammanfattning av nuvarande nationella mål för samhällsplanering och kan användas som idéunderlag när man tar fram strategier för hållbar utveckling på olika nivåer. Vision Sverige 2025 har använts som underlag i Översiktsplan FalunBorlänge.

Falun och Borlänge har antagit olika program och strategier som behandlar hur en hållbar utveckling ska nås. Dessa program och strategier är också underlag för Översiktsplan FalunBorlänge.

Sidan uppdaterad 2021-08-09