Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera personer runt ett skrivbord

Kommunikation

Kommunikation kommer att vara en viktig del i kretsloppsplanens genomförande. I vårt arbete med att driva på beteendeförändring behöver vi både ge kunskap, sprida motivation och ge förutsättningar för att göra rätt. Vi behöver veta mer om hur våra beteenden behöver förändras, både vad gäller konsumtionsbeteenden och beteenden kopplat till avfallshantering.

En länsgemensam kommunikationsgrupp har därför bildats. I gruppen som drivs via Dala Avfall ingår representanter från både avfallsbolag och kommuner. Gruppen har i uppdrag att planera för regionala kommunikationsinsatser.

Vi ska använda gemensamma budskap och ett gemensamt bildspråk. Vi tar fram illustrationer och bilder som alla kan använda. Vi lägger kraft på att skapa mening och gemenskap. Vi är lösningsfokuserade och undviker att skapa skuldkänslor istället gör vi det enkelt att välja rätt. Vi vågar prova nya grepp, utvärderar och utvecklar dem vidare. Vi lär av varandra och andra och ökar vår kompetens kring hållbarhetskommunikation och beteendeförändringar.

Medvetandegöra, motivera och möjliggöra

Flera av åtgärderna i kretsloppsplanen innebär att det är nödvändigt att målgrupperna agerar på ett nytt sätt. Vi använder tre tekniker för att förändra beteenden: medvetandegöra, motivera och möjliggöra.

Medvetandegöra: För att kunna göra hållbara val behöver målgrupperna kunskap om exempelvis konsumtionens miljöpåverkan, alternativa konsumtionsbeteenden och varför vi ska sortera vårt avfall.

Motivera: Det behöver också finnas en vilja att göra en förändring. Motivation är det som driver människor till handling och som får oss att agera på olika sätt. Att främja motivation handlar exempelvis om att få mottagaren att känna sig inkluderad och delaktig. Mottagaren ska se sin del i helheten och känna tillhörighet.

Möjliggöra: Målgrupperna behöver ha rätt förutsättningar för att kunna förändra sina beteenden. Det behöver helt enkelt vara lätt att göra rätt, oavsett om det gäller att göra hållbara val, sortera avfall eller någonting annat. Med rätt styrning kan vi nå ett önskat beteende, exempelvis genom att forma en situation så att det faller sig naturligt att välja rätt. Vi ”knuffar” försiktigt mot mer hållbara beslut, så kallad "nudging".

Sidan uppdaterad 2023-10-16