Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Äldreomsorg

Mål för kommunala verksamheter

Kommunen har både kommunalt avfall, det vill säga avfall som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll samt verksamhetsavfall. Den här delen av planen beskriver de olika typerna av avfall från de kommunala verksamheterna samt mål för dessa.

Grafik över kommunens delmål

De globala mål som ligger till grund för målen i kretsloppsplanen gällande avfall från kommunal verksamhet.

Sidan uppdaterad 2023-11-01