Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Mål för kommunala verksamheter i Falun


Mål för kommunala verksamheter i Falun

Mål 2030

Falu kommun 2022

Mål 2026

Mål 2030

Förslag på ansvarig verksamhet

4. Mängd byggavfall från kommunens verksamheter ska minska.

Nuläge saknas

Nuläge framtaget och mätbart mål för minskningen satt.

 

KS

5. Mängd avfall från kommunens verksamheter ska minska (exkl byggavfall).

Nuläge saknas

Nuläge framtaget och mätbart mål för minskningen satt.

 

KS

6. Mängd avfall från kommunens verksamheter till förbränning ska minska med 50%.

600 ton

450 ton

300 ton

KS

7. Till år 2030 ska matsvinnet i skolor understiga 30 g/portion.

43 g/port

37 g/port

30 g/port

SN

8. Till år 2030 ska det finnas en plan för hur näringsämnen i avloppsslammet kan tas till vara.

Slammet deponeras

Utredning klar

Näringsämnen återvinns

FEV

9. Samtliga kända nedlagda deponier i riskklass 1-2 ska vara åtgärdade eller ha en beslutad plan för åtgärd.

0 av 12

6 av 12

12 av 12

MSN

10. Masshanteringsplan där hänsyn tas till invasiva arter.

Finns ej

Planen finns

Planen används

MSN

Sidan uppdaterad 2023-10-16