Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Avloppsrör

Avlopp och slam

Avloppsresurserna slam och renat avloppsvatten står för en stor andel av Sveriges totala resursflöden och potentialen med resursåtervinning är mycket stor.

Till år 2030 behöver vi utveckla samarbete där växtnärings och mullbildande ämnen i slam återförs på produktiv mark och renat avloppsvatten används för bevattning av olika ytor i samhället genom utvecklat kvalitetsarbete och utvidgat branschsamarbete.

I Falun har vi en speciell situation på grund av att inläckande grundvatten förorenar slammet med tungmetaller från gruvdriften och slammet får därför inte återföras till produktiv mark. Här behövs istället en fortsatt utredning kring hur de näringsämnen som finns i slammet kan tas tillvara på annat sätt.

Sidan uppdaterad 2024-03-19