Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En person som sågar i trä

Bygg och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är ett viktigt område då det uppkommer stora mängder och dessa har stor miljö- och klimatpåverkan. Det saknas dock uppgifter på mängd byggavfall i Dalarna.

Den vanligaste behandlingen av bygg- och rivningsavfall är att det återvinns som konstruktionsmaterial, följt av deponering och energiåtervinning. Konventionell materialåtervinning, som återvinning av metaller, plast och papper, står för endast 2 procent.

Till år 2030 behöver vi utveckla ett hållbart byggande avseende avfallsminimering, återbruk och om detta inte går, materialåtervinning.

Sidan uppdaterad 2023-10-16