Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Metallskrot

Nedlagda deponier

År 2022 fanns det 68 nedlagda kommunala deponier i riskklass 1-2 i Dalarna. Antalet har sjunkit i takt med att deponier omklassats till klass 3-4.

Nedlagda deponier kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas.

Det finns behov av ett mer samlat grepp för att kommunerna ska kunna slutföra uppgiften att åtgärda kända nedlagda kommunala deponier.

Till år 2030 behöver kommunerna kontinuerligt arbeta för att minska risken med nedlagda deponier och ha en åtgärdsplan som säkerställer att alla kända kommunala nedlagda deponier är undersökta och vid behov omklassade. Nedlagda deponier som fortsatt är placerade i riskklass 1 och 2 efter undersökning, det vill säga de med prioriterade åtgärdsbehov, ska vara åtgärdade eller ha en åtgärdsplan till år 2030.

I Falun är samtliga nerlagda deponier undersökta men inte åtgärdade så arbetet med åtgärdsplaner behöver fortsätta.

Sidan uppdaterad 2023-10-16