Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En tallrik med mat

Matsvinn

Matsvinn är ett viktigt område för kommunerna. Matsvinn är mat som slängs men som hade kunnat ätas om den hanterats på annat sätt. Matsvinn står för 8-10 procent av alla utsläpp av växthusgaser i världen.

Ur klimatsynpunkt är det alltid mycket mer effektivt att förebygga matsvinn än att använda matsvinnet i biogasproduktion. Sämst är att förbränna mat.

Sedan år 2018 har kostnätverket i Dalarna samarbetat och matsvinnet i Dalarnas skolor har sedan år 2018 minskat från 52 gram per portion (servering plus tallrik) till 36 gram per portion, en minskning med 31 procent! Målet i Avfallsplan 2018 var 25 procent till år 2022.

Till år 2030 behöver kommunerna utveckla hållbara måltider som ger bra förutsättningar för god hälsa och prestation. Strävan är att uppnå målet i Agenda 2030 om att halvera matsvinnet till år 2030.

Sidan uppdaterad 2023-10-16