Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Personer som arbetar tillsammans

Organisation och samverkan

Organisation

Genomförande av kretsloppsplanen kräver deltagande från många aktörer. Alla aktörer som bidragit vid framtagandet av planen finns beskrivna i underlaget Pdf, 614.5 kB.. För att lyckas i genomförandet krävs ett ännu bredare engagemang.

Ansvarig för genomförandet av kommunens kretsloppsplan beslutas i samband antagandet av planen.

Följande aktörer föreslås ingå för genomförandet av kretsloppsplanen:

  • Kommunal kretsloppsplanegrupp eller motsvarande
  • Regional kretsloppsplanegrupp
  • DalaAvfall
  • Temagrupper och nätverk

Strategisk länssamverkan

För att kunna uppnå mål i kretsloppsplanen och genomföra åtgärder krävs regional samordning och koordinerat strategiskt arbete kring hållbarhet och resurshushållning.

Flertalet åtgärder drivs lämpligen i projektform med särskilt tillsatta medel och projektledning. Projekt kan med fördel ske via bidrag från EU samt nationella och regionala aktörer. Projektägare kan styras utifrån projektens inriktning.

För detta ändamål kopplas kretsloppsplanens genomförande till det löpande arbetet i Energiintelligent Dalarna där mycket av länets strategiska arbete kring hållbarhet och resurshushållning drivs. Det gäller särskilt områdena konsumtion, byggande och boende, transport, energisystem och nya varor och tjänster.

Med anledning av detta ges DalaAvfall möjlighet ingå i Energiintelligent Dalarna och dess arbete.

Energiintelligent Dalarna leds av Dalarnas energi- och klimatråd som bildades i september år 2021. Rådet har deltagare från Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, kommunala energibolag, Byggdialog Dalarna, HSB, Teknikföretagen, SSAB, IUC, Visit Dalarna, LRF, Dalarna Science Park, Mellansvenska handelskammaren, Högskolan Dalarna, Dalarnas Bildningsförbund och Dalarna Kommunalförbund (kommuner).

Sidan uppdaterad 2023-10-16