Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Mål för hushållsavfall i Falu kommun

 

Mål för hushållsavfall i Falu kommun

Mål 2030

Falu kommun 2022

Mål 2026

Mål 2030

Ansvarig verksamhet

1. Mängd avfall ska minska med 25%

384 kg/person

350 kg/ person

290 kg/ person

FEV

2. Mängd restavfall ska minska med 50%

104 kg/person

85 kg/ person

52 kg/ person

FEV

3. Mängd brännbart grovavfall ska minska med 50%

40 kg/person

32 kg/ person

20 kg/ person

FEV


Hushållsavfall definieras som avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, dock inte avfall från tillverkning, avfall från jord- och skogsbruk, avfall från fiske, avfall från septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, bygg- och rivningsavfall eller uttjänta bilar. Kommunen ansvarar för insamling och behandling av kommunalt avfall.

Sidan uppdaterad 2023-10-16