Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som spelar fotboll

Skol IF

Svenska Skolidrottsförbundets idé är att få barn och ungdomar, såväl förenings- som icke föreningsanslutna, att motionera och vara fysiskt aktiv. Genom intressanta och spännande aktiviteter läggs grunden till en god hälsa och sunda vanor.

Våra utbildningar skapar förutsättningar för att fostra framtidens ideella ledare. Man pratar med Johan Plyhm om man vill bli medlem. Det krävs att det är ett aktivt val (att man väljer själv) när man vill bli medlem i Britsarvsskolans IF, sedan behövs även personnummer (tio siffror).

Styrelse

Styrelsen väljs för ett år, och under verksamhetsåret 23/24 (1/5-30/4) består styrelsen av:

Nellie Högbom-Lundmark klass 9a ordförande

Oskar Grenholm 8c sekreterare

Johan Plyhm fritidsledare kassör

Moa Enberg 9b ledamot

Hilma Dalin 9b ledamot

Alva Olson 9b ledamot

Greta Brandin 8c ledamot

Maja Segeblad 8c ledamot

Ville Andersson 8d ledamot

Sigge Welander 8a ledamot

Barn och ungdomar förverkligar önskemål

I Skolidrottsförbundet är det barn och ungdomar som styr verksamheten och själva förverkligar sina idéer. Verksamheten bygger på idrott för skolungdomar, av skolungdom. Det är därför ungdomarna som tar besluten genom olika styrelseuppdrag. En skolidrottsförening är en egen juridisk person och tillhör inte skolan.

Föreningens aktiviteter vänder sig till sina medlemmar och är inte obligatorisk för alla elever som går i skolan. Skolidrottsförbundet bedriver ett effektivt och framgångsrikt arbete med att ge unga människor förståelse och kunskap om föreningsliv. Den initiativkraft och ansvarstagande som unga föreningsaktiva känner i en egen förening är viktig.

Föreningens ekonomi

Ibland behövs extrapengar i föreningskassan för att utveckla föreningens verksamhet, köpa in material, kläder, åka på kurser eller läger och utbilda sina medlemmar i ledar- och föreningskunskap. Skolidrottsföreningen kan ansöka om ekonomiskt stöd, bland annat Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sina aktiviteter. Vi säljer Restaurangchansen för att få in medel till föreningen.

Ledighetsansökan från skolan

För att kunna ansöka om LOK-stöd måste varje medlem söka ledigt om aktiviteten sker under skoltid, eftersom även raster och håltimmar definieras som skoltid.

Försäkring för alla aktiva medlemmar

Alla medlemmar är försäkrade när de är med på skolidrottsföreningens aktiviteter och utöver någon form av idrott.

Bakgrund om vår skolidrottsförening

Skolidrottsföreningen på Britsarvsskolan bildades 2011. Vi tillhör Dalarnas distriktsförbund och får bidrag från bland annat kommunen, idrottslyftet, LOK-stöd mm. Vår skolidrottsförening har en aktiv styrelse med elever i årskurs 7-9 under ledning av Johan Plyhm som är föreningens vuxenstöd.

Eleverna kommer att erbjudas ett antal olika aktiviteter under kommande termin. Aktiviteterna är framtagna utifrån elevernas egna önskemål.

Ganska unikt är att vi har en medlemsavgift på 0 kronor per år.

Swish - Skol-IF Brits

Nu har Skol IF skaffat ett eget Swishnummer. Det kommer bli smidigare för er och för mig/Skol IF. Viktigt att ni märker inbetalningen med:

  • Elevens namn
  • Klass
  • Vad betalningen avser

Exempel:
Pelle O. Klass 7a. Romme.

Betala fler aktiviteter

Försök få alla betalningar på samma Swishbetalning, eftersom det dras 1,50 kronor i avgift per Swish-inbetalning. Avgiften dras från Skol-IF:s konto.

Swish nummer

123 641 9261
Namn på kontot: Britsarvsskolans IF.

Kontanter

Självklart går det bra att betala resor/aktiviteter med kontanter.

Sidan uppdaterad 2023-09-29