Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En elev i ett klassrum

Modersmålsundervisning

Modersmålet är starkt förknippat med vår identitetsutveckling. Goda kunskaper i modersmålet hjälper också eleven att utveckla det svenska språket. Modersmålet och svenskan är dessutom viktiga redskap för all kunskapsutveckling. I Falun vill vi därför uppmuntra eleverna att läsa modersmål i skolan.

Vilka kan läsa modersmål?

Möjlighet att läsa modersmål får den som har minst en förälder med ett annat modersmål än svenska om modersmålet används som vardagsspråk i hemmet och eleven har kunskaper i språket. För att läsa modersmål i grundskolan ska eleven ha grundläggande kunskaper i språket och i gymnasieskolan ska eleven ha goda kunskaper i språket. Modersmål är alltså inte ett nybörjarspråk.

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.
Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Minoritetsspråken kan
läsas inom ramen för modersmål som första språk eller som andra språk. Det betyder att eleven inte längre behöver ha grundläggande kunskaper i språket

Adoptivbarn har rätt till modersmålsundervisning även om inte språket används i hemmet. Eleven måste dock ha kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning får endast ges i ett språk. En romsk elev från utlandet kan få undervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

När anordnas undervisning i modersmål?

Kommunen anordnar modersmålsundervisning om minst fem elever har ansökt om undervisning i ett språk och om det finns en lämplig lärare. Undervisning i nationella minoritetsspråk ges även om det är färre än fem som ansökt om undervisning om det finns en lämplig lärare. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Modersmål i våra läroplaner

I grundskolan är modersmål ett av ämnena i läroplanen, Lgr 11. Betyg ges varje termin från årskurs sex till nio.

I gymnasieskolan består ämnet modersmål av tre olika kurser: Modersmål 1, Modersmål 2 och Modersmål - Aktiv tvåspråkighet. Varje kurs ger 100 poäng. Betyg ges efter avslutad kurs.

Hur ansöker man?

Ansök till modersmålsundervisning genom att fylla i blanketten (kan även hämtas på elevens skola). När du fyllt i blanketten, lämna den till elevens skola. Skolan vidarebefordrar ansökan till Centrum för flerspråkighet.

  • Vi tar emot elever som är nya i ämnet modersmål fram till påsklovet på vårterminen och fram till höstlovet på höstterminen. Ansökan som inkommer efter påsklovet/höstlovet startar modersmålsundervisning nästkommande termin.
  • Om du går i årskurs 9 och vill läsa modersmål på gymnasiet behöver anmälan skickas in senast 20 maj.

Ansökan gäller tills man säger upp sin plats genom att fylla i och lämna in en uppsägningsblankett. (Kan även hämtas på elevens skola). När undervisningen startar gäller närvaro som vid annan undervisning i skolan.

Modersmålsundervisning

Om du som vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska kan eleven i skolan ha rätt till modersmålsundervisning. I blanketten finns ytterligare information om vilka rättigheterna är.

Ansökan om modersmålsundervisning (PDF) Pdf, 220.3 kB.

Blankett för avslutande av modersmålsundervisning (PDF) Pdf, 174.3 kB.

Sidan uppdaterad 2020-09-02