Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flera barn som står i ring och tittar ner mot kameran

Centrum för flerspråkighet

Centrum för flerspråkighet är vägen in i den svenska skolan för barn och ungdomar. Det är en väg som skapar förutsättningar för fortsatt lärande, en väg som tillvaratar elevernas kunskaper och erfarenheter och en väg som ser till varje individs förutsättningar.

Vi ansvarar för:

 • Modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan.
 • Det första mottagandet av nyanlända barn och elever i förskola, grundskola och gymnasieskola.
 • Pedagogisk kartläggning av flertalet nyanlända i grundskolan.
 • Introduktionsklass för elever i grundskolan.
 • Utslussning av elever till ordinarie skolverksamhet.
 • Stöd till rektor vid organisation av studiehandledning på modersmålet i grundskolan.

På Centrum för flerspråkighet ses alla språkkunskaper som en tillgång och möjligheten för språken att stödja varandra i elevens fortsatta kunskapsutveckling tillvaratas.

Studiehandledning på modersmålet

När eleven inte har tillräckliga kunskaper i svenska språket för att följa undervisningen kan eleven få studiehandledning på sitt modersmål.

Studiehandledning på modersmålet betyder att en studiehandledare­/modersmål­slärare träffar eleven före, under eller efter ordinarie undervisning för att förtydliga, förklara och diskutera undervisningens innehåll på elevens modersmål.

Det är rektor på elevens skola som beslutar om eleven ska få studiehandledning på modersmålet.

Nyanlända barn - förskolan

Nyanlända barn som ska börja förskolan välkomnas till Centrum för flerspråkighet på ett första samtal. Familjen träffar då Falu Förskolas språkutvecklare tillsammans med tolk. På mötet får man information om förskolan och möjlighet att ställa frågor.

Nyanlända barn och ungdomar - grundskolan

Barnet/ungdomen tas emot tillsammans med vårdnadshavare/god man på ett första mottagningssamtal på Centrum för flerspråkighet. Syftet med
mottagningssamtalen är att Centrum för flerspråkighet ska få övergripande kunskap om elevens bakgrund och behov. Elever och vårdnadshavare ska komma till tals och känna delaktighet i mottagningssamtalen så att goda relationer skapas.

Efter mottagningssamtalet skrivs eleven in på en skola i Falu kommun utifrån regler om att kunna välja skola. Eleven kan sen få den första tidens undervisning på Centrum för flerspråkighet (CF). Eleven kan gå upp till sex månader på CF. Det vi arbetar med på CF kan sammanfattas i de fyra punkterna nedan.

 • Mottagande på CF och utslussning till elevens ordinarie skola.
 • Kartläggning av elevernas skolbakgrund, ämneskunskaper.
 • Introduktion till svensk skola.
 • Undervisning i skolans ämnen med stort fokus på språkutveckling där både det
  svenska språket och modersmålet ska stärkas.

På Centrum för flerspråkighet finns det tillsvidareanställda studiehandledare på modersmålet i språken arabiska, persiska, dari och somaliska. När vi får elever med andra modersmål lägger vi stor vikt vid att hitta lösningar för att ge möjlighet till studiehandledning på modersmålet även för dem.

Nyanlända ungdomar – gymnasieskolan

Nyanlända ungdomar i gymnasieåldern anmäls till Centrum för flerspråkighet. CF
förmedlar kontakten till gymnasieskolan som sedan bjuder in eleven till ett mottagningssamtal inför skolstart.

Sidan uppdaterad 2024-06-12