Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn i ett klassrum med en lärare

Om Falu kommuns grundskolor

Vi vill att du som elev och du som vårdnadshavare ska känna dig väl mottagen i vår grundskola och uppleva att vår undervisning håller hög kvalitet. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla undervisningen och med kompetensutveckling för våra lärare - allt utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Tillsammans strävar vi mot att du som elev får goda förutsättningar att påverka din utbildning och att du som vårdnadshavare görs delaktig i ditt barns skolgång.

Alla elever ska uppleva att det är intressant, lärorikt och utvecklande i skolan och att du som elev ska få möjlighet att nå ditt bästa jag i Falu grundskola.

Bjursåsskolan

Vi som jobbar på Bjursåsskolan strävar mot att alla våra elever ska utvecklas till trygga, kunniga och ansvarstagande individer. Vi vill att alla på skolan ska känna tillit till varandra, vara delaktiga i och ta ett gemensamt ansvar för att skapa en trygg skolmiljö. Våra elever ska mötas av vuxna som engagerat samarbetar och som tydligt leder undervisningen för att eleverna ska få en god utbildning som de upplever både intressant och relevant.

Britsarvsskolan

Hos oss skapar vi goda relationer mellan elever och vuxna. Trygghet och studiero är en viktig del av vår strukturerade lärmiljö där alla elever ges möjlighet att vara delaktiga i sin utbildning. Våra behöriga lärare bedriver en varierad undervisning som utgår från elevernas behov.

Hälsinggårdsskolan

Här möter du lärare och skolpersonal med hög kompetens och engagemang i din utveckling och måluppfyllelse! Med stöd av tydliga strukturer skapar vi tillsammans elever och personal, den bästa lär- och arbetsmiljön.

På Hälsinggårdsskolan finns touch skärmar i alla klassrum, välutrustade praktisk-estetiska salar och en NO- och teknikinstitution med goda förutsättningar för laborationer.

Montessoriskolan

Montessoriskolan vill vara en skola med öppna dörrar och med stark anknytning till samhället runtomkring. Lusten att lära ses som en viktig förutsättning för lärande och vi vill ge utrymme för elevens drivkraft, intressen och kapacitet.

Svärdsjöskolan

På Svärdsjöskolan vill vi skapa en trygg lärandemiljö där kunskap, engagemang och samarbete genomsyrar vårt arbete. Hos oss vill vi att du ska få möjlighet att utvecklas till ditt bästa jag, både kunskapsmässigt och som person. Målet är att alla elever som lämnar Svärdsjöskolan är självständiga och kan ta eget ansvar för sin framtid.

Du är varmt välkommen till Svärdsjöskolan!

Västra skolan

Vår vision är att Västra ska vara ett självklart val för elever, föräldrar och pedagoger. Västra är en skola för alla, där varje individ kan känna sig trygg och utvecklas. Vi vill ligga i framkant inom skolans alla områden. Extra fokus har vi på trygghet och studiero, motivation till lärande samt ökad måluppfyllelse och närvaro.

Din möjlighet till utveckling och lärande

Alla vi som arbetar i Faluns kommunala grundskola har den gemensamma målsättningen att du som elev ska nå “ditt bästa jag”. Du ska få utveckla dina kunskaper och förmågor så långt som möjligt, utifrån dina förutsättningar.

Vi strävar efter att erbjuda dig en stimulerande utbildning av skolan, med möjlighet att utveckla viktiga förmågor för dagens och morgondagens samhälle. Det är viktigt att du som elev är trygg och mår bra, därför arbetar vi i Faluns kommunala grundskola med stort fokus på detta, där det hälsofrämjande och förebyggande trygghetsarbetet är högt prioriterat. Mätningar visar att elever i Faluns kommunala grundskola upplever hög trygghet i skolmiljön.

Sidan uppdaterad 2023-12-14