Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kille som syr på symaskin

Vårt lärande

Främbyskolans uppdrag är att hjälpa dig som elev i ditt lärande , du ska ges möjlighet till att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Vi ska i samarbete med ditt hem främja din personliga utveckling så att du blir en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande person och medborgare.

Vår skola präglas av omsorg om dig och dina kamrater och av omtanke och generositet.

Vårt uppdrag är att utbilda och fostra. Detta handlar om att överföra och utveckla värden, traditioner, språk och kunskaper. Vi är ett stöd för din familj i din fostran och utveckling och därför sker arbetet i samarbete med ditt hem.

Sidan uppdaterad 2020-02-20