Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som står vid en röd vägg

Om Hosjöskolan F-6

Hosjöskolan är skolan som vill vara i samklang med sin tid och omvärld. Eleverna lär sig att förstå världen, förbereds för ett livslångt lärande och utvecklar de sociala förmågorna som behövs för att kunna interagera med varandra i och utanför skolan.

Kunskapsutveckling och träning av sociala färdigheter går hand i hand. Goda relationer mellan elever och pedagoger bygger vi i lärandemötet.

Eleverna ska också känna trygghet i samhällets digitala sammanhang och kunna inta ett kritiskt perspektiv vad gäller sociala mediers faktapresentation och informations-spridning.

Personalen delar en elevsyn som präglas av öppenhet och respekt för varje individ. Lärmiljön är tillgänglig för alla och har positiva effekter på mående och kunskapsutveckling.

På skolan finns en flexenhet som erbjuder ett mindre sammanhang för våra elever i årskurs 1-6.

Flexenheten omfattar både skol- och fritidstid och möter upp särskilda behov så att eleverna kan ta till sig undervisning och vårdnadshavare kan känna trygghet under tiden som barnet är på skolan.

Ett nära samarbete mellan skola och vårdnadshavare ses som en viktig nyckel för det enskilda barnets utveckling och välmående.

Hosjöskolan utvecklas utifrån tidsandan och elevgruppens behov. Varje dag på
Hosjöskolan ska vara en värdefull dag och ett viktigt steg mot ett barns vuxenliv!

Om ditt barn ska börja förskoleklass…

Förskoleklassen har ett eget hus och en egen skolgård vilket möjliggör en mjuk inskolning till det stora skolsammanhanget.

Varje höst kan två basgrupper tas emot. Basgrupperna görs under året om till två trygga lärgrupper. Lärarna som tar emot förskoleklassen följer barnen vidare upp till årskurs 3.

Fritidshemmet öppnar och stänger på Stora skolan men fritidseftermiddagarna tillbringar barnen främst i sin ordinarie omgivning, dvs. sitt ”lilla hus på andra sidan”.

Några fakta om Hosjöskolan

Antal elever: 300
Max antal elever i varje klass: 25
Lärarbehörighet: av 27 undervisande lärare är 26 legitimerade och 1 under sista delen av lärarutbildningen
Elevhälsa: 1 speciallärare, 1 specialpedagog, skolsköterska, kurator och skolpsykolog
Fritidshem: avdelning för f-klass och åk 1, avdelning för äldre elever, avdelning för elever med behov av ett mindre sammanhang
Trygghetsteam: Teamet består av 2 lärare och rektor. Teamet träffas regelbundet och agerar snabbt om kränkningar förekommer.
Bibliotek: egen skolbibliotek
Skolgård: egen skolgård för de yngsta eleverna, stor skolgård för eleverna i årskurserna 1-6, skolan har egen isbana och skidspår på vintern

Sidan uppdaterad 2024-03-05