Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som står vid en röd vägg

Om Linghedsskolan F-6

Hos oss på Linghedsskolan är det du som elev, som är i centrum. Vi arbetar för att du ska få rätt stöd och få nya kunskaper i takt med din egen utveckling. Du lär dig ta ett ökat socialt ansvar både för din egen del och för din omgivning, tillsammans med kamrater, vuxna och andra som du möter i och utanför skolan. Vi strävar mot att alla får utvecklas och lyckas med sitt skolarbete. Vi har en hög måluppfyllelse bland våra elever.

Linghedsskolan är vackert belägen på höjden i byn Linghed. Skolan har cirka 80 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi arbetar med åldersblandade grupper främst bland de äldre eleverna. Själva skolan består av ett stort tvåvåningshus med stora och trevliga klassrum. På andra våningen finns fritidshemmet Flingan, som har öppet mellan kl: 6.30 och 18.00. På fritids är cirka 30 elever inskrivna. Linghedsskolan har naturen som sin närmsta granne och vi använder den och närområdet som en del i skolarbetet. Vi arbetar även aktivt för att använda oss av ny teknik i undervisningen.

På Linghedsskolan arbetar vi ständigt för att du som elev ska få känna trygghet, glädje och studiero. Hos oss får du möjlighet att vara dig själv, både i små och stora grupper. Under läsåret har vi flera olika kompisdagar där vi träffas i åldersblandade grupper, för att på så sätt stärka trygghet, samarbete och glädje på skolan. På skolan har vi satsat på ett innehållsrikt bibliotek av god kvalitet som ska främja läsglädje och god måluppfyllelse. Biblioteket uppdateras kontinuerlig under läsåret för att helat tiden kunna erbjuda nya och spännande läsupplevelser.

Sidan uppdaterad 2022-03-18