Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skogens lekrum för fritidshemmet Hälsingberg. Foto: Johan Wesslèn

Fritidshem

Fritidshemmet på Slättaskolan har tre olika avdelningar. Dessa heter Kometen, Stjärnan och Mars. Tillsammans har de cirka 290 inskrivna elever. Avdelningarna har elever från följande årskurser:

Kometen: Förskoleklass - Årskurs 3

Mars: Förskoleklass - Årskurs 3

Stjärnan: Förskoleklass - Årskurs 6

Fritidshemmet har öppet mellan 06.00 och 18.00 med öppning och stängning på respektive avdelning.

För de elever som har sin hemvist på avdelningen Mars serveras frukost på avdelningen medan eleverna som går på avdelningarna Kometen och Stjärnan äter frukost i matsalen Samlaren.

De elever som önskar äta frukost ska vara på respektive avdelnings senast kl 7.25.

Mellanmål serveras i samband med skoldagens slut. Eleverna på Mars äter mellanmål på sin avdelning medan eleverna på Kometen och Stjärnan äter mellanmål i matsalen Samlaren.

På vårt fritidshem är vi noga med att checka in och checka ut våra elever. För att detta ska fungera smidigt och säkert vill vi att ni på morgonen när ni kommer söker upp en pedagog som checkar in ert barn. När ni sedan går hem tar ni kontakt med en pedagog som checkar ut eleven. Om ditt barn ska leka med en kompis bestämmer ni det dagen innan och meddelar fritids.

Aktuella telefonnummer till fritidsavdelningarna finns under kontakt-ikonen överst på sidan.

Sidan uppdaterad 2021-12-10