Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som står vid en röd vägg

Om Hälsinggårdsskolan F-9

Hälsinggårdsskolan F-9 är en skola med cirka 700 elever fördelade på två stadier: F-6 och 7-9. Skolan ligger i ett naturskönt område, nära både skog och vatten.

Våra lokaler ligger tillsammans med ett gymnasieprogram tillhörande Lugnetgymnasiet, samt tillsammans med gymnasiesärskolan och särskolans årskurs 7-9. Till skolan söker elever som främst kommer från områdena Hälsing­gården, Haraldsbo, Norslund, Hälsingberg, Hosjö och Vika.

Här finns en karta Pdf, 657.6 kB. över skolområdet.

Inkluderande och mångkulturellt

Hälsinggårds­skolan arbetar med ett inkluderande och mångkulturellt perspektiv. På Hälsinggårdsskolan går elever ifrån många olika länder och kulturer. Alla barn och ungdomar är allas ansvar. Eleven möter många vuxna och det betyder att många vuxna ser eleven.

Skolans ledningsgrupp utgörs av rektor Åsa Isaksson, biträdande rektorer Tomas Jönsson (åk F-6 och fritidshemmet) och biträtande rektor Sara Lagerqvist (åk 7-9).

Hälsinggårdsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 9. Vår verksamhet är utspridd på tre större byggnader.

Skolutveckling

Hälsinggårdsskolan har tre utvecklingsområden som leds av sex förstelärare.

  1. Struktur och ledarskap
  2. Digitalisering
  3. Särskilt stöd

Skolan har också ett samarbete med Skolverket genom att lärare deltar i utprövning och konstruktion av Nationella prov.

Tillsammans för varje barn

Hälsinggårdsskolan är sedan hösten 2018 en pilotskola för Tillsammans för varje barn som är ett utvecklingsarbete med fokus på Ett förbättrat samarbete som ska ge barn och unga bästa möjliga uppväxt i Falun. Genom Tillsammans för varje barn ser vi till att alltid fokusera på barnets bästa. Med ett nytt arbetssätt och organiserat samarbete mellan skola, socialtjänst och Region Dalarna ska vi kunna ge barn och familjer att bra stöd i ett tidigt skede.

Läs mer på sidan för Tillsammans för varje barn.

Elevinflytande, elevråd

På skolan finns det två elevråd, ett för klass F-6 och ett för klass 7-9. Eleverna träffas tillsammans med lärare och rektor cirka en gång i månaden. I elevrådet finns representanter från alla skolans klasser. Representanterna tar med sig frågor och förslag från klasserna. Representanterna är också ansvariga för att föra tillbaka informationen från elevrådet till sina klasser.

Sociala medier

Följ oss på sociala medier. Se bilder och inlägg på Facebook och Instagram.

Välkommen till Hälsinggårdsskolan!

Sidan uppdaterad 2023-12-08