Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn som tittar på ett tåg

Behovsbedömning

När planer tas fram ska kommunen bedöma om förslaget kan innebära en betydande påverkan på miljön. Om en betydande miljöpåverkan kan förväntas ska kommunen göra en miljöbedömning. Då ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas och det ska genomföras samråd om den.

Syftet med miljöbedömningen är att ta med miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. Den analys som leder fram till ett beslut om en miljöbedömning behöver göras för planen eller inte kallas för behovsbedömning.

Förslag om ny sträckning av järnvägen

Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen har vi gjort en behovsbedömning för förslaget. Det som kan innebära betydande miljöpåverkan är förslaget till ny sträckning av järnvägen mellan Falun och Borlänge. Förslaget till ny sträckning togs fram av Trafikverket 2007 och innehåller en miljökonsekvensbeskrivning.

Någon ytterligare fördjupning av den miljökonsekvensbeskrivningen bedöms inte vara nödvändigt för den fördjupade översiktsplanen.

Ingen miljöbedömning

För övrigt görs bedömningen att ett genomförande av planen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning behöver därför inte göras. Ett samråd har skett med länsstyrelsen om behovsbedömningen. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.

Någon miljöbedömning kommer därför inte att upprättas. En hållbarhetsbedömning har däremot gjorts för att säkerställa att planens inriktning inte motsäger kommunens hållbarhetsarbete.

Läs mer om konsekvenser i Översiktsplan FalunBorlänge Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-03-15