Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Planområdet

Den fördjupade översiktsplanen omfattar Falu tätort samt området runt Varpan.

För Falu tätort fanns tidigare en fördjupad översiktsplan antagen 1994. Den omfattade ett mindre område än som nu är aktuellt.

Avgränsning

Avgränsningen av planområdet styrs av två saker. I uppdraget ingår att se riksintresset för kulturmiljövård och Världsarvet Falun som en resurs för Faluns utveckling. Därför ingår även området runt Varpan i planområdet. I övrigt gränsar planområdet mot gällande fördjupade översiktsplaner: I nordost Fördjupad översiktsplan för Sundborn 1998-06-25. I sydväst Fördjupad översiktsplan för området mellan Falun och Borlänge 1997-10-23. Delar av området ingår i det nu aktuella planområdet.

Planområdets avgränsning framgår av kartan nedan.

Gällande översiktsplaner

Inom planområdet fanns tidigare följande fördjupade översiktsplaner sedan tidigare. Datumet anger när planen började gälla:

Nedre Gruvriset, 1990-02-08
Falu centrum, 1998-04-29
Södra Centrum, 2006-04-06
Runns norra strand, 2009-10-08
Myran, 2011-04-14
Born, 2015-09-10

I samband med antagande av den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan upphörde dessa att  gälla utom fördjupningen för Born. Denna gäller parallellt med den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och området runt Varpan

Sidan uppdaterad 2019-08-12