Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Natur och vatten

Grönska och vatten

Tillsammans med bebyggelse och infrastruktur är vattnet och växtligheten, den blå och gröna strukturen, en av de viktigaste byggstenarna för att skapa ett attraktivt Falun. Många är vi som gärna vistas i tätortens parker, naturområden och vid sjöar och vattendag för att umgås, motionera, eller bara njuta av en lugn stund.

Naturen har olika system och egenskaper som vi kan dra nytta av i våra städer. Naturmark infiltrerar regn och minskar risken för översvämningar, grenverken hos träd och buskar fungerar som luftrenare eller våtmarkerna renar dagvatten. Bara för att nämna något av alla de funktioner som naturen har för oss.

Allt detta kallas för ekosystemtjänster, nyttor som vi människor får från naturen. För att värdera och synliggöra alla dessa nyttor har ekosystemtjänsterna kartlagts i arbetet med fördjupade översiktsplanen. I planen ingår även mål och strategier för hur kommunen ska arbeta vidare för att bevara och utveckla ekosystemtjänsterna som ett led i att skapa ett hållbart och attraktivt Falun.

Sidan uppdaterad 2019-03-14