Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Val av skola inför förskoleklass

Hej!

Ert/era barn skall snart ta nästa steg och börja grundskolan. Från förskolan till förskoleklass. Valet kommer ske i början av nästa år. Normalt sett brukar vi kalla till möte där vi berättar om allt från lokaler, personal till skolskjutsar. Under rådande pandemi är inte detta möjligt. Vi vill givetvis att ni skall välja vår skola och har ni några som helst frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Amar Enochsson

Biträdande rektor
amar.enochsson@falun.se
023- 821 05

Förskoleklassen är första steget mot grundskolan. Syftet med verksamheten är att stimulera varje barns fortsatta lärande och utveckling. Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn som bor i Sverige från höstterminen det år de fyller sex år.

Ansökan

Önskar du plats för ditt barn i en kommunal skola ansöker du via kommunens e-tjänst. E-tjänsten för Skolval finns endast tillgänglig under valperioden som beskrivs nedan. Du måste ange tre val.

Ansökan till friskola görs direkt till skolan men du måste ändå logga in i kommunens e-tjänst för att avstå skolvalet (se Skolpliktsbevakning).

Valperiod

Val av skola inför förskoleklass för kommande läsår infaller 15 november - 15 december. Ingen ansökan behandlas före sista ansökningsdatum. Beslut om skolplacering skickas under våren.

Välj kommunal skola inför förskoleklass


E-tjänsten för Skolval är stängd och öppnar när valperioden inleds.

Placeringsskola

Med placeringsskola menas den skola som barnet tillhör utifrån folkbokföringsadress. Till denna skola är barnet prioriterat vid skolvalet men inte garanterad en plats. Vid uppnådd maxkapacitet tillämpas lottning. Här kan du söka efter placeringsskola genom att skriva in din folkbokföringsadress.

Skolpliktsbevakning

Om du önskar söka till en friskola eller annan kommun ska du ändå logga in och välja att Avstå ansökan. Kommunen ansvarar för skolpliktsbevakningen och kommer att skicka ut påminnelser för de som inte gjort något val eller meddelat att de avstått val i kommunens e-tjänst. I rutan för information anger du vilken friskola/kommun du kommer att söka till.

Hjälp med ansökan

Du som inte har möjlighet att använda kommunens e-tjänst vänder dig till kommunens Kontaktcenter för hjälp med din ansökan.

Sidan uppdaterad 2020-11-05