Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En kille som syr på symaskin

Vårt lärande

Östra skolans uppdrag är att hjälpa dig som elev i ditt lärande, du ska ges möjlighet till att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Vi ska i samarbete med ditt hem främja din personliga utveckling så att du blir en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande person och medborgare.

Vår skola präglas av omsorg om dig och dina kamrater och av omtanke och generositet.

Utbilda och fostra

Vårt uppdrag är att utbilda och fostra. Detta handlar om att överföra och utveckla värden, traditioner, språk och kunskaper. Vi är ett stöd för din familj i din fostran och utveckling och därför sker arbetet i samarbete med ditt hem.

Friluftsdagar och utflykter

Vi gör utflykter i vår närmiljö för lärande och rörelse utomhus. Några gånger varje läsår har eleverna friluftsdagar, till exempel vandringar, prova på friidrott och skidåkning.

Sidan uppdaterad 2024-02-09