Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Buss och två bilar

Buss

Ett stabilt stadsbussnät, med ett uthålligt utbud för stombusslinjerna som bas, skapar förutsättningar för kollektivtrafiken att öka sin marknadsandel och därigenom bidra till attraktion, tillväxt och minskade utsläpp och bilköer.

Sammanflätningen av stadsbussarna i Falun och Borlänge ger möjlighet till nya och fler direkt och bytesfria resor i och mellan Falun och Borlänge. De kompletteras med busslinjer som går inom tätorten.

Linjekarta Falun Borlänge

Falun och Borlänges stadsbusstrafik

Resecentrum Falun

Nya Resecentrum Falun, som innefattar buss- och tågstationen och Knutpunkten, har nu varit i drift under cirka ett år och är det naturliga navet för bussutbudet i Falun.

Resecentrum Falun

Bilden är en tidig illustration över Resecentrum Falun vilket gör att den skiljer sig något från verkligheten.

Planeringsinriktning

 • Nya områden ska försörjas med kollektivtrafik.
 • Där bussar kör, i tättbebyggt område, är det lämpligt med en skyltad hastighet på 40 km/h.
 • Linjesträckningen bör hållas så rak som möjligt.
 • Hållplatser bör utformas som timglas vilket är mest bekvämt för resenären.
 • Alla nya och befintliga hållplatser funktionsanpassas.
 • Vid trafiksignaler ges bussen prioritet samt färdväg rakt genom rondeller där så behövs.
 • Vid förmodad köbildning bör separata körfält för buss anordnas.
 • Elhybridbussar ska införlivas i fordonsflottan.
 • Utse prioriterade målgrupper (geografi, ålder, ärende) för att skapa tydliga produkter.
 • Tillhandahålla ovanstående målgrupper en attraktiv produkt.
 • Framkomlighetsanalys med förslag på åtgärder tas fram.
Sidan uppdaterad 2019-08-15