Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Boende på äldreboende och en sköterska

Särskilt boende och boende för äldre

Boende för äldre

Livslängden ökar i Sverige. Vi blir fler äldre och därmed också fler människor med behov av stöd och omsorg i sitt boende. Kommunens Boendeplan för äldre 2015 – 2030 har som vision att tillgodose äldres individuella och skiftande behov av trygga, attraktiva och hållbara boendeformer.

Det handlar om vård- och omsorgsboende med dygnet runt insatser, trygghetsboende för personer 70 år och äldre samt seniorboende för personer 55 år och äldre. Äldre vill leva ett självständigt och oberoende liv i ett tryggt område med en bra utemiljö där man kan ingå i ett socialt sammanhang.

I boendeplanen slås fast att det behöver byggas ca 90 vård- och omsorgsboenden fram till 2030. Inga lägen pekas ut.

På kartan nedan visas befintliga äldreboenden.

Läs mer i Boendeplan för äldre 2015 – 2030 Pdf, 3.2 MB.

Ramprogram för vård- och omsorgsboenden Pdf, 1010.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Särskilt boende

Gruppbostäder och servicebostäder är bostäder med särskild service för de som behöver extra stöd utan att vara gamla. De kan ligga i ett eget hus med lägenheter eller i en del av ett flerbostadshus. En lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen finns från 2013. Där sägs att det behöver tillkomma minst en enhet med servicebostäder per år och en enhet med gruppbostäder vartannat år. Inga lägen pekas ut.

Läs mer i Lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-10-04