Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två kvinnor i ett bibliotek

Service

Samhällsservice

Vårdcentraler finns idag i centrum (Tisken), Britsarvet, Norslund och Born. Mark för utbyggnad av ytterligare vårdcentraler är inte aktuellt.

Bibliotek finns idag i form av stadsbiblioteket i Centrum. Övriga stadsdelar servas av bokbussen.

Apotek eller försäljning av receptfria läkemedel finns idag i alla stadsdelar.

Förskolor och skolor behandlas i ett eget kapitel.

Stadsdelscentra med ett utbud av service utöver en livsmedelsbutik finns i Slätta, Britsarvet och Norslund. Dessa stadsdelscentra är viktiga mötesplatser.

När nya bostäder byggs i en stadsdel förstärks underlaget för befintlig service och den kan bevaras och utvecklas. När en ny stadsdel byggs ut söder om Källviksberget är det viktigt att kommersiell service och samhällsservice planeras in.

Handel

Livsmedelsbutiker och bensinstationer som säljer livsmedel finns idag i samtliga stadsdelar.

Handel i övrigt finns beskrivet under rubriken Arbetsplatser

Kultur

I Falun finns länskulturens verksamheter samlade: Dalateatern, Musik i Dalarna, Film i Dalarna, Dalarnas Museum med flera.

Kulturverksamhet i kommunens regi är samlad till Kulturhuset tio14 och Stadsbiblioteket.

Dessutom finns ett flertal lokaler för olika typer av kulturverksamhet och evenemang som Kristinehallen, Nisserska, Magasinet, Lugnetkyrkan med flera.

Kommunen har under 2017 samlat Kulturskolans verksamhet till Kulturhuset tio14.

Sidan uppdaterad 2019-07-31