Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Nya skolan och förskolan i Sundborn

Kommunfullmäktige beslutade i januari 2022 att det ska byggas en ny skola och förskola i Sundborn samt en ny idrottshall.

Aktuellt i projektet (uppdaterat 2023-09-22)

Pålningsarbeten startar

Måndagen den 25 september startade pålningsarbeten för den nya skolbyggnaden. Arbetet kommer att pågå från klockan 07.00-18.00 varje vardag i fem veckor framåt.

De gamla skollokalerna i Sundborn har under årens lopp varit föremål för en lång rad föreläggande om olika sorters problem som inte gått att lösa, och politiken i Falun har i stället enats om att bygga en helt ny skolbyggnad som anses vara en bättre långsiktig lösning.

Det nya skolområdet i Sundborn innebär att en ny skolbyggnad innefattande såväl förskola som grundskola byggs. Den ersätter nuvarande förskolan Träflaskan, förskolan Sandsberg samt den nuvarande Sundbornsskolan.

Nybyggnationen innebär också att det blir en utökning av kapaciteten med 36 förskoleplatser och 30 grundskoleplatser. Grundskolan är dimensionerad för 240 elever.

Förskole- och skollokalerna kommer att inrymmas i en gemensam byggnad i två våningsplan. Förskoledelen kommer att ha sex avdelningar och egen matsal.

Den nya skolbyggnaden kommer även att innehålla tillagningskök, ateljé och musiksal, och meningen är att delar av skollokalerna ska kunna användas kvällstid.

NCC är upphandlad entreprenör.

Byggstart av nya skolan/förskolan är planerad till maj 2023 och byggtiden beräknas bli två år. Den nya projektbudgeten uppgår till 275 miljoner kronor.

Nya skolan och förskolan beräknas vara klar för inflyttning till höstterminens start 2025. Under byggtiden kommer eleverna att evakueras till inhyrda moduler.

Sundborn ska få ny gång-och cykelväg

Ramsnäsvägen, väg 875, går rakt igenom Sundborn där oskyddade trafikanter tvingas gå utmed vägen för att nå viktiga målpunkter som till exempel skola, matbutik, idrottsplatser och turistattraktioner.

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten längs sträckan planerar Trafikverket därför att bygga en ny gång- och cykelväg mellan skolan och korsningen Vitsandsvägen/Gamla Landsvägen.

Ny gång- och cykelväg i Sundborn - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-09-25