Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Rödbro

Kvarteret Rödbro ligger mellan Korsnäsvägen, Åsgatan och Tegelbacken. Det är centralt i Falun med närhet till Knutpunkten. Knutpunkten är en del av Resecentrum Falun som är ett samlat område för tåg- och busstrafik.

En del av Falu centrum

Kvarteret ingår i området Falu centrum, och ligger som en länk mellan äldre bebyggelse i form av Johanssonska huset, stationsområdet och kvarteret Bergmästaren samt det moderna området för handel och kontor runt Holmtorget.

Kvarteret Rödbro ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården och ingår i Världsarvet Falun. Platsen är väl synlig när man närmar sig centrum på Korsnäsvägen och järnvägen och är en del av stadssiluetten sett från sydost över sjön Tisken.

Mer om Rödbro

Rödbro – då och nu Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Markanvisning

Kommunfullmäktige beslutade den 5 december 2019 att Hemfosa tilldelas markanvisningen för kv. Rödbro. SBB har köpt Hemfosa och har därmed tagit över markanvisningen. Markanvisningstiden har förlängts till 10 april 2023.

Rödbros nya kvarter ”Brorslotten” planeras att bli Faluns framtida urbana mötesplats med bostäder, restauranger, affärer, kontor och aktivitetslokaler för gym och yoga.

Läs mer om Hemfosas förslag Brorslotten nedan:

Hemfosas förslag Brorslotten Pdf, 20.1 MB.

Kontaktuppgifter

Anmälan och eventuella frågor kring markanvisningstävlingen skickas till Josefine Holm, exploateringsavdelningen, e-postadress: josefine.holm@falun.se.

Sidan uppdaterad 2024-07-03