Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Resecentrum Falun

Resecentrum Falun

Faluns nya resecentrum invigdes i augusti 2015. I och med skapandet av ett nytt resecentrum har allt kollektivt resande samlats till ett område, Södra centrum. Kollektivtrafiken har stärkts genom att olika trafikslag har kopplats ihop, vilket gör det enklare att byta mellan olika färdmedel. Det ska underlättar vardagspendlingen samt resor till och från Falun. Satsningen har också bidragit till att göra stadsdelen Södra centrum till en attraktivare del av centrum med plats för etablering av nya verksamheter och på sikt även bostäder.

Ett gemensamt projekt

Resecentrum Falun är ett av kommunens största byggprojekt genom tiderna och har genomförts i samarbete med Trafikverket och Dalatrafik. Delfinansiärer var Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Dalarna.

Sidan uppdaterad 2020-08-25