Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Övergångsställen

Falu kommun ser kontinuerligt över behovet av övergångsställen. Detta betyder att på vissa gator kan det försvinna och på andra tillkomma övergångsställen.

Falu kommun bedömer precis som Trafikverket och flertalet andra kommuner i Sverige att övergångsställen inte förbättrar trafiksäkerheten utan är en framkomlighetsåtgärd för gående. Man åstadkommer inte säkerhet genom att anordna övergångsställen. Övergångsställen samlar fotgängare i en kritisk punkt och problematik uppstår gällande vem som har företräde mellan gående och fordonsförare.

Vid övergångsställen upplevs en falsk trygghet då fotgängare tar för givet att bilisterna ska lämna företräde. Detta har bidragit till att antalet olyckor generellt är högre på platser med övergångsställen än när fotgängare korsar vägen på likvärdig plats utan övergångsställe.

Falu kommun ser över om det finns ett behov av övergångsställe om trafikmängderna överstiger 3000 fordon per dygn (om det finns en mittrefug är det 3000 fordon per körfält) samt minst 20 gångtrafikanter under dygnets mest fordonsintensiva timme.

Sidan uppdaterad 2021-11-15