Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Oskarp bild på villor med en häck i förgrunden

Fastighetsägares ansvar

Du som fastighetsägare har ansvaret att sköta följande på hela gångbanan som gränsar till din tomt, alternativt fram till 1,5 meter från tomtgränsen:

 • renhållning av ytan
 • vinterväghållning (se rubriken Vinterväghållning)
 • växtlighet (se rubriken Häckar och buskar)
 • hålla rännstensbrunnar fria

Om kommunen bedömer att en fastighetsägare inte tagit ansvar för skötseln på ett erforderligt vis kan kommunen komma att utföra åtgärden på fastighetsägarens bekostnad.

Vinterväghållning

Gångbanor utanför din tomt ska skottas och hållas fria från is. Finns ingen gångbana gäller 1.5 meter utanför tomtgränsen. Om det finns en snövall på gångbanan gäller 1.5 meter utanför snövallen.

Grus-och sandupptagning inom samma område ska göras senast 31 maj.

Vid grus- och sandupptagning ansvarar du som fastighetägaren för att ta omhand materialet. Snö och is från fastigheten får inte läggas på gatan eller trottoaren.

Häckar och buskar

Säker trafik i bostadsområden kräver fri sikt i korsningarna. Varje år skadas människor, särskilt barn, i onödan för att sikten skyms. Du som är tomtägare har ansvaret att se till att det är fri sikt i gatukorsningarna.

Tänk på att:

 • Personer med funktionsnedsättning är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.
 • Besökare kan få svårt att hitta om grenar skymmer gatunamnsskylten.
 • Trafikfara kan orsakas av att vägmärken, till exempel stoppskyltar, inte syns.
 • Servicefordon ska kunna passera på gatan utan att ta skada av utstickande växtlighet, så därför är fria höjden viktig

Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv:

 • Välj lämpliga häckväxter.
 • Plantera på rätt ställe.
 • Röj, klipp och ansa häck, buskar och träd som finns på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns. Tänk på att alla växter tyngs ner av snö och kan därmed skymma sikten ännu mer på vintern .

Ladda ner vårt informationsblad som ger tips om hur du på ett trafiksäkert sätt sköter din växtlighet nära gatan eller vägen.

Siktregler för häckar och buskar Pdf, 690.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Föreskrifter om renhållning av gångbana med mera Pdf, 153.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-10-10