Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bilar parkerade på Fisktorget i Falun. Foto Lars-Gunnar Svärd

Parkering

Parkeringsbolaget Falu P AB sköter parkeringsverksamheten åt Falu kommun. Falu P ansvarar även för parkeringsbevakning på kommunala samt vissa privata parkeringsplatser. Falu P anlitar parkeringsbevakningsbolaget Aimo Park för övervakning av parkeringsplatser.

Det finns ett flertal parkeringsområden i Falun, några av de större är Gamla Posten, Holmtorget och Bergsskolans P-hus. Det finns även avgiftsfria parkeringsplatser på Tiskenparkeringen, Bangården och Städet.

Hitta till parkeringarna på Falu P’s parkeringskarta Länk till annan webbplats.

Några enkla regler

  • Du får inte stanna eller parkera så att fara kan uppstå.
  • Du får inte stanna eller parkera så att du hindrar eller stör andra.
  • Du får inte stanna eller parkera på vänster sida i färdriktningen.

Zon med parkeringsförbud

I de centrala stadsdelarna är parkering ständigt förbjuden om inte annat anges med vägmärke eller annan anvisning på platsen. Parkeringsförbudet gäller inom det område som begränsas av områdesmärken.

Zon med datumparkering

Datumparkering gäller mellan klockan 00.00 och 16.00 inom det område som begränsas av områdesmärken. Datumparkeringen är till för att kunna underhålla gatorna. Det är förbjudet att parkera dag med udda datum på gatusida med udda adressnummer och dag med jämnt datum på gatusida med jämnt adressnummer. Om du parkerar efter klockan 16 kan du parkera så att du står rätt nästkommande dag.

Zonerna med parkeringsförbud och datumparkering är områdesregleringar som definieras av lokala trafikföreskrifter.

Hitta aktuella lokala trafikföreskrifter på Transportstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.
Inne på hemsidan väljer du Falu kommun samt utgivningsår och kan bläddra bland alla föreskrifter.

Hur betalar jag?

På de kommunala parkeringsplatserna i Falun kan du betala parkeringsavgiften med mobilapp, SMS, talsvar eller i betalautomat. På vissa områden går det också att hyra parkeringsplats per månad.

Läs mer om parkering hos Falu P AB Länk till annan webbplats.

Styrdokument

Parkeringsstrategi för Falu tätort

Kommunfullmäktige 2019-11-21, § 163

Parkeringsstrategi för Falu tätort

Kommunfullmäktige 2019-11-21, § 163
Sidan uppdaterad 2024-01-26