Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Parkeringstillstånd för företagare

Du som är företagare kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd, så kallat nyttoparkeringstillstånd. Parkeringstillståndet är främst avsett för näringsidkare och serviceföretag som behöver parkera sitt fordon i närheten av arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Det gäller även dig som transporterar gods i samband med service av olika slag.

Nyttoparkeringstillståndet gäller under ett år eller månadsvis.

Nyttokortet gäller för ett fordon som

 • är fast inrett till arbetsplats för installations- eller reparationsarbeten av fast eller lös egendom.
 • är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
 • används för budsändning i betydande omfattning.
 • används i viss uppsökande verksamhet inom det sociala eller sjukvårdande verksamhetsområdet.

Dessutom gäller att fordonet är av avgörande betydelse för arbetets utförande, det används i betydande omfattning och att detta kan styrkas. Parkeringstillståndet kan i vissa fall utfärdas till att gälla för olika fordon, ett så kallat poolparkeringstillstånd. Tillståndet kan dock endast användas vid parkering av ett fordon åt gången.

Var gäller nyttoparkeringstillståndet?

 • På gator och parkeringsplatser som tillhör Falu kommun och därtill andra parkeringsplatser som förvaltas av Falu P, måndag-lördag, kl. 07-18.
 • Högst två timmar på gågator.
 • Under arbetstiden inom Faluns centrala delar utan hinder av lokala trafikföreskrifter om område med förbud att parkera.
 • På avgiftsbelagda parkeringsplatser och gator gäller tidsbegränsningen som finns på respektive plats. Om det inte finns tidsbegränsning kan man parkera en hel dag under arbetstiden.
 • Tillståndet gäller utan att erlägga parkeringsavgift.

Parkering är inte tillåten:

 • där förbud att stanna råder.
 • där sökanden transporterar sig själv (eller andra personer) till och från olika platser.
 • kundbesök.
 • på busshållplats.
 • på gång- eller cykelväg.
 • inom vändplats, lastplats, ändamålsplats avsedd för ett visst fordon eller en viss trafikantgrupp.
 • på parkeringsplats som reserverats för visst fordon eller visst slag av fordon, till exempel plats för rörelsehindrade.
 • i strid mot Trafikförordningens bestämmelser (1998:1276).
 • på plats som i parkeringshänseende regleras civilrättsligt eller med stöd av lagen om kontrollavgift, på tomtmark där annan än Falu P AB övervakar/förvaltar marken (anges på tavlor vid infart till respektive parkering).

Så här ansöker du om nyttokort

Man ansöker om nyttoparkeringstillståndet via självservice portalen (klicka på länken nedan). Tillståndet är digitalt och gäller för den bil vars registreringsnummer man angett vid ansökan. Vid behov av att ändra registreringsnumret kontakta Falu P på info@falup.se eller 023-108 80.

Handläggningstiden är upp till två veckor.

Självservice: Ansök om nyttoparkeringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

 • Polismans eller parkeringsvakts anvisningar ska följas.
 • Överträdelse av reglerna medför parkeringsanmärkning eller kontrollavgift.
 • Missbruk föranleder återkallande av nyttoparkeringstillståndet.
 • Innehavaren av tillståndet förbinder sig att meddela Falu P varje förändring av gällande förutsättningar.
 • Sökanden svarar själv för att tillståndet förnyas.

Kostnad för nyttokort och poolkort

Kostnaden för nyttoparkeringstillstånd är 3 000 kronor per år alternativt 400 kronor per månad och 4 000 kronor per år alternativt 500 kr för poolparkeringstillstånd, alla priser är exklusive 25 % moms.

Vanliga frågor och svar om nyttoparkeringstillstånd

 • Hur lång tid tar det att få ett nyttoparkeringstillstånd?

  Om ansökan är komplett så är det max 1 veckas handläggningstid.
 • Får jag information om när mitt nyttoparkeringstillstånd är aktivt?

  Ja, informationen får man från Falu P via angivet kontaktsätt.
 • Om jag behöver ändra registreringsnummer, vem kontaktar jag?

  Falu P på nummer 023 108 80 eller mejl: info@falup.se
 • Får jag använda nyttoparkeringstillståndet till fler bilar?

  Nej, nyttoparkeringstillståndet är låst till det registreringsnumret man har angett. Poolkort kan man däremot ange flera registreringsnummer för och använda endast i dom bilarna man angett.
 • Kommer man få tillstånd som man måste sätta i framrutan?

  Nej, då ansökan är digital så har Falu P information om vilka bilar som har poolkort eller nyttoparkeringstillstånd. Det ser vilka som är aktiva när dom kollar upp registreringsnumret.
 • Behöver jag använda en parkeringsskiva?

  Nej det behöver man inte.
 • Vad händer om ett tillstånd missbrukas?

  Då kommer Falu kommun att dra in tillståndet.
Sidan uppdaterad 2024-03-13