Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

En pensionär får hjälp i hemmet av hemtjänstpersonal

En fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, SoL, med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Omvårdnadsförvaltningen har i nuläget en organisation för kontaktmannaskap som initialt kommer att utgöra den fasta omsorgskontakten.

Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen, SoL, med krav på att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart obehövligt.

Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatsen verkställs.

Vad innebär det för Falu kommun?

Omvårdnadsförvaltningen har i nuläget en organisation för kontaktmannaskap som initialt kommer att utgöra den fasta omsorgskontakten.

Under hösten kommer en uppföljning av kontaktmannaskapet att genomföras. Resultatet av uppföljningen kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med att uppfylla den nya lagstiftningen.

Läs mer här om bestämmelsen här hos Socialstyrelsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2022-08-08