Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Simhallen på Lugnet har en bassäng som inte läcker

Så mår simhallen på Lugnet just nu

Lugnets simhall invigdes redan 1972, men några större renoveringar har inte gjorts under årens lopp.

– Vi har den hall vi har. Men själva bassängen är minsta problemet, den läcker inte alls. Däremot har badanläggningen i övrigt ett läckande tätskikt, vilket bland annat gör att det rinner ner vatten i undervåningen, säger Anders Nordlund, fastighetschef på Lugnet i Falun AB.

En gammal simhall, som inte genomgått någon större renovering, har naturligtvis sina brister.

Något som också visar sig i de utredningar och besiktningar som gjorts av hallen både i år och tidigare.

Redan 2008 lades ett första förslag till framtida utveckling med driftkostnadsanalys fram gällande simhallen på Lugnet.

I juni 2014 gjorde Lufab en egen statusbedömning av inomhusbadet, vilken i år har kompletterats med en statusbestämning av själva konstruktionen, en översiktlig syn av inomhusbassängen och en besiktning av själva stommen. Årets besiktningar har gjorts av externa konsulter.

– Den stora bassängen är självbärande och läcker inte alls. Däremot finns en mängd andra saker som måste åtgärdas i simhallen, säger Anders Nordlund.

Tätskikt och skvalprännor bakom problemen

Fastighetschefen väljer i första hand att framhålla två huvudproblem: Tätskikt i simhallen och skvalprännor runt bassängen.

– Vi har en märkbar urlakning av tätskikten bakom kakel och klinkers, som finns både i simhallen och tillhörande duschrum. På 1970-talet använde man sig av ett keramiskt kalkbaserat tätskikt som nu har gjort sitt. I dag använder man sig av en helt annan lösning när det gäller tätningen. Men nu har vi vatten som letar sig igenom det urlakade tätskiktet och bland annat tar sig ner i sporthallens omklädningsrum 7 och 8 som därför är avstängda.

– Men vi har också problem med skvalprännorna som är fristående från själva bassängen. Är skvalprännorna otäta letar sig vattnet i stället andra vägar. Läckaget från skvalprännorna märks bland annat i gymmet och skytteavdelningen. Vattnet gör också att vi får en försvagning i bärigheten av det intilliggande golvet. Här kan vi tvingas till åtgärder omgående, säger Anders Nordlund.

De senaste besiktningarna visar också att det finns vissa märkbara ”skönhetsfel” i hallens träkonstruktion, men att de inte påverkar den bärande funktionen på något sätt.

–Det handlar bara om ytliga saker. Någon bakteriell tillväxt finns inte heller, vilket känns viktigt att påpeka, säger Anders Nordlund.

All teknik måste bytas ut

Däremot behöver all teknik som rör simhallen bytas ut då den anses vara uttjänt.

Dit hör bland annat vattenrening, ventilation, el och belysning och rör och avlopp.

–Vi vill också se till att få en effektivare återvinning av energin än vad fallet är i dag. Dagens simhall är gammal och har stora brister. Statusbedömningen har gett en förväntad bild av läget, menar Anders Nordlund.

Sidan uppdaterad 2016-10-25