Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Lokalprogram för nya simhallen tas fram

Planeringen av den nya simhallen – Lugnets badhus – går nu in i en intensivare fas. I slutet av mars ska kultur- och fritidsnämnden ta ett beslut om lokalprogram för simhallen.

- Målet är att få en fin simhall som är välkomnande för alla, hålla budget och få till ett brett politiskt samförstånd kring projektet, säger Svante Parsjö Tegnér (L), nämndens ordförande.

Det nya badhuset har utformats utifrån kultur- och fritidsförvaltningens behovsanalys och har under programhandlingen anpassats till budget, tomtens förutsättningar, men även till Lugnet som destination.

Vid nämndens sammanträde i torsdags fanns tjänstemän och projektets arkitekt på plats, för att under tre timmar ge en fyllig information om den nya simhallens tänkta utformning.

Avvägningar påverkar utformningen

- Informationen vi fick var bra och intressant. Vi fick goda förklaringar till hur uppdraget, byggplatsens förutsättningar och budget begränsar utformningen, samt de avväganden som gjorts utifrån det. Vi vill ha en öppen process kring detta, säger Svante Parsjö Tegnér (L) och fortsätter:

- De förslag som tagits fram för simhallen har delvis en annan utformning än vad som tidigare presenterats för och beslutats av kommunfullmäktige. Därför krävs nu en politisk dialog för att räta ut eventuella frågetecken och för att förankra besluten kring de nya avvägningar som har gjorts.

I förslagsdiskussionerna kring den nya simhallen ska inomhusdelen dimensioneras för 200 000 besökare/ per år. Det är en beräknad maxbelastning på 1 350 stycken badande per dag, vilket vattenrenoveringen dimensionerats för. Det beräknade öppethållandet ligger på 100 timmar i veckan, 360 dagar om året.

Olika stora bassänger

Sammanfattningsvis planeras en tävlingsmässig simbassäng 25 meter med 8-10 banor, en aktivitetsbassäng 25 meter med 4 banor, en lekbassäng, en barnbassäng, en undervisningsbassäng 12,5 x 6 meter samt en rehabbassäng med samma mått.

Familjedelen kommer också att innehålla olika sorters attraktioner.

Kring tävlingsbassängen ska mobila läktare finnas med plats för 200 åskådare och en balkong med 60 platser.

Sidan uppdaterad 2019-02-22