Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Politiker och anställda tar första spadtaget

Första spadtaget togs av: Irene Wikblom undersköterska, Camilla Andersson Sparring (C) ordförande omvårdnadsnämnden, Veronica Zetterberg (M) ordförande serviceutskottet, och Mona Järnemark undersköterska.

Nu startar byggandet av vård- och omsorgsboende i Britsarvet

Det är ett stort behov av omsorgsplatser i Falun och därför byggs nu ett nytt vård- och omsorgsboende i Britsarvet. När allt är klart kommer boendet att innehålla 60 lägenheter, för en total uppskattad byggkostnad av 171 miljoner kronor.

På tisdagen togs det första symboliska spadtaget för det nya vård- och omsorgsboendet i Britsarvet.

– Idag har vi i det närmaste en 100-procentig beläggning på våra omsorgsplatser, och många som står i kö. Nya platser behövs, säger Camilla Andersson Sparring (C), ordförande i omvårdnadsnämnden, en av de som höll i spaden.

60 platser

Från början var det sagt att det nya vård- och omsorgsboendet i Britsarvet skulle innehålla 32 lägenheter. Men under resans gång har det slagits fast att 60 lägenheter ska byggas, för att möta upp det stora behovet av omvårdsplatser som finns just nu. Tidigare har beslutade medel uppgått till 130 miljoner kronor för nybygget, medan den reviderade investeringsprognosen uppgår till 171 miljoner kronor.

Den utökade investeringskostnaden kommer att hanteras inom ramen för vårens budgetdialog inför årsplan med budget 2020-2022.

Boendet byggs helt i trä från Sverige och kommer bland annat att ha solpaneler och en stor innergård. I början av år 2021 planeras det vara klart för inflyttning.

Arkitektskiss på nya vård- och omsorgsboendet

Så är det tänkt att det nya vård och omsorgsboendet i Britsarvet kan se ut när det är klart. Skiss Sweco arkitekter

Samarbete utifrån olika perspektiv

Olika yrkesgrupper som vårdpersonal, byggare och har samverkat och diskuterat hur det nya boendet ska utformas, så det blir så bra som möjligt, både för boende och för personalen.

– Det har varit superspännade att vara med. Vi har klippt och klistrat och alla har varit med och gjort ändringar, säger Irene Wikblom, undersköterska och en av de som varit med och tyckt till.

20 lägenheter har blivit 40 i Risholnsgården

Demensboendet Risholnsgården i Danholn har också genomgått en större ombyggnation under 2018/2019.

Numera inrymmer boendet totalt 40 lägenheter, en ny stor samlingssal, en stor innergård, ett härligt rum för sinnesro och bad samt ett nybyggt och modernt mottagningskök.

Sidan uppdaterad 2019-04-23