Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Anders Nordlund, tillförordnad vd för Lufab, Veronica Zetterberg, ordförande i Lufab och Niclas Camarstrand, projektledare för badhusbygget.

Nu drar badhusbygget igång

På onsdagen fattade styrelsen för Lugnet i Falun AB, Lufab, beslut om att gå in i produktionsfas i badhusbygget. Det betyder att alla beslut nu är fattade i styrelsen för att kunna starta bygget.

Byggstarten är beräknad till mars nästa år och tanken är att badhuset ska stå klart hösten 2022.

– Det är jätteroligt att det nu är klart att Falu kommun får ett nytt badhus, säger Anders Nordlund som är tillförordnad vd för bolaget Lugnet i Falun AB, Lufab.

– Vi ser fram emot att nu äntligen få börja bygga det här fina badhuset i Falun som blir tillgängligt för alla. Och, jag hoppas att badhuset kommer att bidra till att göra Lugnetområdet och Falun ännu mer attraktivt både för falubor och besökare utifrån, säger Veronica Zetterberg som är ordförande i Lufab.

Förbereder inför byggstart

Sedan tidigare finns ett marklov och därmed kan arbeten påbörjas upp till marknivå, exempelvis vissa sprängningsarbeten.

– Vi kommer att jobba med förberedelser och detaljprojektering så när bygglovet kommer så är allt förberett, säger Anders Nordlund.

Bygglovet och detaljplanen för badhuset ska behandlas på myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågors möte vid månadsskiftet februari/mars. När bygglov och detaljplan godkänts innebär det att själva produktionen av bygget kan komma igång.

Håller budget

Den budget som är satt i det politiska beslutet är kopplad till kommande hyresnivå på 16,6 miljoner årligen.

– Den budgeten håller vi, säger Anders Nordlund.

Badhuset exteriör

Illustration över hur stora entrén till det nya badhuset kan komma att se ut.

Bygge som kommer att märkas

När bygget sedan kommer igång i mars nästa år kommer mycket att hända med en gång. Färdiga betongväggar för badhuset kommer att sättas upp. De ger en bra bild av volymen av hela badhuset.

Fyra bassänger kommer det nya badhuset att innehålla, två 25-meters bassänger, en rehab-bassäng och en höj och sänkbar bassäng för simskoleverksamhet.

Busstrafiken påverkas av bygget

Ett jättebygge av det här slaget kommer att påverka andra saker på Lugnet, som exempelvis busstrafiken.

Den 16 december stängs Lugnetvägen av från de norra parkeringen vid den gamla sporthallsentrén och fram till där utebadets gröna vattenrutschkanor ligger. Det innebär att busstrafiken kommer att gå på vägen mellan Lugnetgymnasiet och sporthallen, och ansluta vid torget närmast bandyplanen, framför stora huvudentrén.

Illustrationer: Liljewall arkitekter

Badhuset flygperspektiv

Flygbild över hur det nya badhuset placeras mot befintliga byggnader på området.

Sidan uppdaterad 2021-08-24